Keurmerk Jeugd Flexible ACT (FACT)

FACT Jeugd regio Tilburg van GGz Breburg en Sterk Huis heeft het keurmerk Jeugd Flexible ACT ontvangen van het CCAF. Hiermee is de huidige CCAF-certificering met drie jaar verlengd.

“Wij zijn trots op het team en de bevestiging dat we de samenwerking die 4 jaar geleden is ingezet, kunnen voortzetten. Dit betekent dat GGz Breburg en Sterk Huis hun krachten ook binnen het FACT-team Jeugd Tilburg blijven bundelen en hiermee een brede expertise blijven bieden aan die cliënten die dat nodig hebben”, aldus Judith Martens (Sterk Huis) en Angelique Lamers (GGz Breburg).

Het behandelmodel FACT Jeugd

De cliënten die door het team FACT Jeugd worden behandeld en begeleid hebben vaak ernstige psychiatrische problematiek, die zich ook uit in beperkingen op maatschappelijk functioneren, wonen en werken. Onze FACT-teams ondersteunen hen praktisch, bieden behandeling en begeleiden hen in hun eigen herstelproces. Belangrijke werkzame factoren bij deze aanpak zijn de outreachende zorg,  het multidisciplinair team met behandelaars en begeleiders, de integrale aandacht voor verslavingsproblematiek, de mogelijkheid de zorg snel te intensiveren door het hele team en doelgroepgericht en wijkgericht werken.

Goede uitkomsten van zorg

Teams met dit keurmerk voldoen aan de kwaliteitscriteria voor het leveren van verantwoorde zorg volgens het Jeugd Flexible ACT-model. Onderzoek toont aan dat deze teams betere uitkomsten boeken. Het CCAF toetst de kwaliteit van Jeugd FACT-teams in onafhankelijke audits. Teams die voldoende of optimaal werken volgens het Jeugd Flexible ACT-model, worden opgenomen in het openbare keurmerkregister van het CCAF. Zorggroep Jeugd regio Tilburg is – evenals 6 andere FACT-teams van GGz Breburg – opgenomen in het keurmerkregister van het CCAF: http://ccaf.nl/keurmerkregister/

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis