Steeds meer kinderen achtergelaten op vakantie

Steeds meer kinderen worden tegen hun wil door ouders in het buitenland achtergelaten. Vooral in de zomer worden kinderen onder valse voorwendselen naar hun land van herkomst meegenomen. Daar wordt hun paspoort en telefoon afgenomen, waarna ze onder dwang moeten trouwen. Ook laten ouders hun kind soms achter in het land van herkomst omdat ze in hun ogen te verwesterd zijn. 
Sterk Huis heeft in de afgelopen jaren meer dan 350 bedreigde meiden en jongens opgevangen. Het gaat dan vooral om meisjes en jongens tussen de 16 en 25 jaar met een niet-westerse achtergrond. Huwelijksdwang, achterlating in het buitenland en ander eergerelateerd geweld worden vaak pas opgemerkt als het te laat is. Zo ook bij Fadilah (18 jaar)

‘onder dwang’

Fadilah haar ouders hebben haar gezegd dat ze lange tijd op vakantie gaan naar het land van hun familie. ‘ik wilde niet, maar wist niet goed hoe ik kon voorkomen dat ik mee moest. Vlak voor de vakantie kreeg ik te horen dat ik moest trouwen met mijn neef. De voorbereidingen waren al getroffen.’ Fadilah realiseerde zich wat de gevolgen waren wanneer ze het huwelijk weigerde. Het zou de eer van de familie ernstig schaden.

Eerder signaleren en voorkomen

Meisjes en jongens die met dwang en geweld te maken krijgen, zijn vaak ‘onzichtbaar’; zij hebben buiten school en thuis meestal weinig sociale contacten. Bovendien is het voor hen lastig om met anderen te praten over familieaangelegenheden. Omdat school een van de weinige plekken is waar deze jongeren veel tijd doorbrengen naast hun leven thuis, kunnen onderwijsinstellingen een belangrijke bijdrage leveren aan de preventie van deze problematiek. Sterk Huis geeft trainingen ‘herken huwelijkswang en eergerelateerd geweld’ op scholen. Geïnteresseerd? Klik hier voor meer informatie

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis