Crisisinterventieteam Hart van Brabant

De regio Hart van Brabant heeft een Crisisinterventieteam (CIT). Een crisis beperkt zich niet van 09:00 tot 17:00 en daardoor is dit team 24 uur per dag bereikbaar voor crisissituaties en bij zorgwekkend gedrag. Ook inwoners kunnen het CIT bellen als ze te maken hebben met een crisissituatie of met mensen die zorgwekkend gedrag vertonen. Bij een crisis gaat het om acute situaties die niet kunnen wachten tot de volgende dag. Denk hierbij aan mishandeling, verwaarlozing of ernstige conflicten. Het CIT is bereikbaar via het telefoonnummer 0800-8013

Het crisisinterventieteam is er voor iedereen die te maken heeft met een crisissituatie of een situatie met zorgwekkend gedrag. Het crisisinterventieteam kun je 24/7 bellen. Bij een crisis gaat het om een veiligheidssituatie die niet kan wachten tot de volgende dag, maar niet levensbedreigend is. Denk aan huiselijk geweld, verwaarlozing, ernstige conflicten of zorgwekkend gedrag.

Voor wie is het crisisinterventieteam er?

Het crisisinterventieteam is voor álle inwoners (0 tot 100 jaar+) en professionals uit de regio Hart van Brabant die te maken hebben met een crisissituatie of met personen met zorgwekkend gedrag. Klik op een locatie-stip per gemeente om te zien welke steden en dorpen er onder deze gemeente vallen.

Meldpunt zorgwekkend gedrag

Maak jij je zorgen om iemand met zorgwekkend gedrag? Dan kun je bij het crisisinterventieteam terecht. Bij zorgwekkend gedrag kun je denken aan een buurvrouw die in war is of lijkt en niet goed voor zichzelf of haar huis zorgt. Een buurman die opeens op slippers naar buiten loopt terwijl het winter is. Of iemand die schulden heeft, steeds minder zichzelf laat zien en zijn of haar gordijnen alsmaar dicht heeft.

De meeste mensen die in de war zijn, zorgen niet voor overlast en zijn ongevaarlijk. In dit geval – geen acuut gevaar – geven wij advies over passende vervolgacties. Is er wel sprake van een onveilige situatie voor kinderen en/of volwassenen, dan komt  indien nodig een medewerker vanuit het crisisinterventieteam ter plaatse. Is er sprake van een levensbedreigende situatie? Bel dan 112.

Meldpunt Wet Verplichte GGZ

Het kan zijn dat iemand door een psychische aandoening een gevaar vormt voor zichzelf of voor anderen. Soms is het dan nodig dat zij verplicht hulp krijgen. Dit valt onder de Wet Verplichte GGZ, die sinds 1 januari 2020 van kracht is. Verplichte zorg kan vanuit thuis of poliklinisch (behandeling zonder opname). Een verplichte opname in een instelling is niet meer de enige mogelijkheid voor behandeling.

In de regio Hart van Brabant neemt het crisisinterventieteam meldingen van de WVGGZ aan. Het crisisinterventieteam beoordeelt of een melding voldoet aan de criteria van de WVGGZ en Bemoeizorg voert vervolgens een verkennend onderzoek uit naar de noodzaak van verplichte zorg. Als verplichte zorg niet passend of nodig is, dan krijgt de melder passend advies. Zowel inwoners als professionals kunnen een melding doen bij het crisisinterventieteam als zij zich ernstig zorgen maken om iemand met psychische problemen. Een traject vanuit de WVGGZ neemt minimaal drie maanden in beslag.

Wie werken er bij het Crisisinterventieteam?

Het crisisinterventieteam bestaat uit professionals van Jeugdbescherming Brabant, Veilig Thuis, GGZ Breburg, Amarant Groep en Sterk Huis. Samen hebben ze de kennis in huis voor een goede beoordeling van de situatie. Het doel is om zo snel mogelijk te zorgen voor rust en veiligheid, en indien nodig wordt er gekeken naar opvang of andere ondersteuning. Het crisisinterventieteam is actief in de regio Hart van Brabant en is 24/7 bereikbaar.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over het crisisinterventieteam? Ga dan naar www.crisisinterventieteam.nl 

Wanneer bel je 112 of andere hulpnummers?

In de volgende situaties bel je niet naar het CIT, maar naar:

  • 112 | bij acute bedreiging of gevaar, geweld, brand of als iemand dringend medische hulp nodig heeft. Bijvoorbeeld bij een levensbedreigende situatie, een overval of een ongeval.
  • Veilig Thuis | 0800-2000 of 013-751 6789 | voor advies, vermoeden  of meldingen op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling waarbij geen sprake is van een crisis
  • De Huisartsenpost | voor medische vragen buiten kantooruren. Bijvoorbeeld bij voedselvergiftiging of een kind dat blijft overgeven.
  • 0900-8844: als er geen spoed is maar wel politiehulp nodig is.

 

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis