Stop geweld tegen vrouwen

danie-franco-7KHCNCddn2U-unsplash

In Nederland wordt iedere tien dagen een vrouw omgebracht. Een op de 10 vrouwen heeft een verkrachting meegemaakt. De helft daarvan is  als meisje onder de 15 jaar, slachtoffer geweest van seksueel geweld. In bijna alle gevallen, 91%, is het geweld gepleegd door een man. Het zijn schrijnende cijfers die aangeven hoe groot het probleem van geweld tegen vrouwen in Nederland nog steeds is. En dan zijn dit de cijfers die we kennen. In veel gevallen weten we er (nog) niet van.

Slecht een paar maanden na de roep om vrouwendoding en geweld tegen vrouwen meer onder de aandacht te brengen, werden afgelopen weekend maar liefst 17 mannen vervolgd voor betaalde seks met een minderjarig meisje. Zelden komen er mannen voor dergelijke delicten voor de rechter. Niet omdat het niet bijna nooit voorkomt, maar omdat ze er vrijwel altijd mee wegkomen.

Meisjes en vrouwen slachtoffer van seksueel geweld

Het is illegaal om onder de 18 te prostitueren. Dit geldt ook wanneer het vrijwillig zou zijn. De vraag of het vrijwillig is, blijkt in sommige gevallen lastig te beantwoorden. In veel berichten zien we dat de meisjes aangeven het graag zelf willen doen en ook (een deel van) het geld houden. Toch is er vaak wel sprake van dwang. Dit komt doordat de meisjes door een chauffeur van en naar de afspraak worden gebracht. Bovendien is het in veel gevallen de chauffeur die de advertenties op de websites zet en de afspraken maakt. Dit maakt dat het Openbaar Ministerie in veel gevallen de conclusie trekt dat het om mensenhandel gaat.

Geweld tegen vrouwen door (ex-)partners

Vrouwen die te maken krijgen met fysiek geweld, worden vaak slachtoffer van hun eigen (ex-) partner. Enige tijd geleden gaf Claudia de Breij middels haar column uitgebreid aandacht aan de berichtgeving hiervan in de media. In de media wordt er vaak nadruk gelegd op de beweegredenen van de man. De identiteit van de vrouw, blijkt daarbij ondergeschikt. Jaloezie, traditionele genderopvattingen, een relatieconflict, worden als redenen geven. Voor vrouwendoding zijn nooit excuses. Hoe je het ook wilt verwoorden in de media, de mannen die vrouwen vermoorden, zijn moordenaars. Ze hebben de vrouw vermoord, omdat ze vrouw is.

Internationale dag tegen geweld tegen vrouwen

Ieder bericht van een vrouw of meisje die te maken krijgt met geweld of seksueel misbruik, is er een teveel. Ieder meisje of vrouw die te maken krijgt met geweld of seksueel misbruik, die hier met niemand over durft te praten, is er een teveel. We hebben als samenleving allemaal de plicht om ons in te zetten het geweld tegen meisjes en vrouwen tegen te gaan en ervoor te zorgen dat meisjes en vrouwen hierover durven te praten.

In meer dan 90 landen wereldwijd wordt tussen 25 november (de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen) en 10 december (internationale mensenrechtendag) 16 dagen lang actie gevoerd tegen geweld tegen vrouwen. In die 16 dagen worden er op verschillende manieren aandacht gevraagd en actie gevoerd. Er wordt bijvoorbeeld gedanst op de Dam en de vlaggen met daarop ‘Stop geweld tegen vrouwen’ worden op diverse plekken gehangen. Ook Sterk Huis zet zich in tegen geweld tegen vrouwen en hangt de vlag uit. Lees hier wat jij kunt doen.

Heb jij hulp nodig of voel je je onveilig? Bel 112 bij direct gevaar. Neem in andere gevallen contact op met Veilig Thuis 0800-2000 of veiligthuis.nl.

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis