RIBW Brabant en Sterk Huis werken steeds meer samen

nick-fewings-GoXNygZlftg-unsplash

Sinds twee jaar werken RIBW Brabant en Sterk Huis intensiever samen voor een veilige situatie voor de cliënt. Yvette van Laar, trainer en Projectleider Meldcode bij RIBW Brabant en Sjoukje Schrurs, gespecialiseerd ambulant hulpverlener in team Veilig Verder bij Sterk Huis, werken nauw met elkaar samen. Door goed overleg kunnen zij cliënten beter en soms zelfs sneller helpen.

RIBW Brabant en Sterk Huis worden allebei vanuit hun eigen expertise betrokken bij een casus. Zo is RIBW Brabant gespecialiseerd in het ondersteunen van cliënten met een psychische kwetsbaarheid. Sterk Huis komt in beeld als er sprake is van een dreigende of lastige (thuis)situatie. “Eerder kwam het voor dat we tegelijkertijd aan dezelfde casus werkten, zonder met elkaar te overleggen”, vertelt Yvette. “Daardoor hebben we de cliënt misschien wel overvraagd. Allerlei verschillende vragen en hulpverleners, dat kan heel overweldigend zijn voor een cliënt. Als we elkaars hulp invliegen, kunnen we ons vertrouwen naar de cliënt uitspreken. We zien dat dat helpt voor de cliënt om sneller een relatie op te bouwen met een andere zorgverlener.”

Contact over casussen

Yvette en Sjoukje hebben om de week een belafspraak op woensdagochtend. Maar als er in de tussentijd contact nodig is, weten ze elkaar ook te vinden. Sjoukje: “Tijdens ons overleg bespreken we casussen waarbij we elkaars expertise goed kunnen gebruiken. Er is tot nu toe geen enkele casus geweest waarbij we niets voor elkaar konden betekenen. We denken met elkaar mee over passende oplossingen, doorverwijzingen of zicht op een wachtlijst.”

Yvette deelt een voorbeeld: “RIBW Brabant begeleidde al enige tijd een mevrouw met een psychische kwetsbaarheid. In deze casus was sprake van huiselijk geweld. De cliënt stond ook op de wachtlijst bij Sterk Huis.” Sjoukje vult aan: “Toen Yvette mij belde, ben ik met mijn team gaan puzzelen om te kijken wat we voor deze mevrouw konden betekenen. Binnen een week werd ze al gekoppeld aan één van mijn collega’s. Door samen te werken met RIBW Brabant konden we deze mevrouw veel sneller helpen.”

Samen sterk

Zo zijn er meer casussen waarbij de twee organisaties elkaar helpen en versterken. “Zo constateerden we bijvoorbeeld dat een cliënt van RIBW Brabant overlast ervaarde van een cliënt van Sterk Huis, die in hetzelfde appartementencomplex woonde. Er was sprake van ruzies en huiselijk geweld, wat de angsten van de cliënt van RIBW Brabant versterkte. De cliënt had namelijk zelf ook een verleden met geweld. Omdat we nu kortere lijnen hebben, konden we snel schakelen en voor iedereen weer een veilige omgeving creëren.”

“Ook hebben we onlangs een moeder geholpen die vanwege haar psychische klachten tijdelijk niet goed voor haar kinderen kon zorgen”, gaat Yvette verder. “De zorg voor haar kinderen in combinatie met een psychiatrische behandeling werd haar te veel, ondanks intensieve ondersteuning. Samen hebben we bekeken of kortdurende pleegzorg een optie was. Zo ontlastten we de moeder in haar thuissituatie en creëerden we een veilige plek voor de kinderen. Een heftige situatie, maar het was wel nodig voor de moeder om stabiliteit te vinden.”

Veiligheid voorop

Naast het bespreken van casussen en gebruikmaken van elkaars expertise en netwerk, houden Yvette en Sjoukje elkaar ook scherp. “We signaleren dezelfde problemen, maar we bekijken ze vanuit een andere invalshoek”, legt Yvette uit. Sjoukje vult aan: “Sterk Huis is gemiddeld negen maanden betrokken bij een cliënt. Daardoor moeten we vaak snel keuzes maken. Want de veiligheid van de cliënt, het gezin of de kinderen is het belangrijkste.” Yvette gaat verder: “RIBW Brabant is vaak langdurig betrokken bij een cliënt. We proberen kleine stapjes te zetten, om het herstelproces voor de cliënt behapbaar te houden. Maar de situatie moet wel snel genoeg veilig gemaakt worden. Wij zouden daarin soms iets sneller mogen gaan en tegelijkertijd remmen wij Sterk Huis soms juist af, zodat we de cliënt niet verliezen. Kortom: Sterk Huis en RIBW Brabant leren op allerlei vlakken van elkaar. En dat is heel waardevol, voor ons als ketenpartners én vooral voor onze cliënten.”

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis