Co-ouderschap en een complexe scheiding, gaat dat samen?

Afgelopen maand in de Volksrant: permanent pendelen tussen twee ouders, wat doet dat met kinderen? Een artikel over de gevolgen van het co-ouderschap voor kinderen. Wat doet dat met kinderen, wonen op twee plekken? In het artikel wordt er een verband gesuggereerd tussen vechtscheidingen en co-ouderschap. Of er een relatie is, is nog niet onderzocht. Zien wij bij Sterk Huis meer complexe scheidingen sinds de invoer van het co-ouderschap? En wat zijn de gevolgen voor kinderen?

Een scheiding heeft altijd een grote impact op ouders, kinderen en hun omgeving. Bij Sterk Huis helpen we gezinnen waarbij de scheiding zo lastig is geworden dat we het een complexe scheiding (vechtscheiding) kunnen noemen. Geen vechtscheiding, dit suggereert namelijk dat er sprake is van geweld. Dat komt voor, maar is niet altijd het geval. Per jaar hebben wij met X complexe scheidingen te maken. De wachtlijst is groot. Of dit komt door de invoer van het co-ouderschap weten we niet. Opvallend is het wel zegt Bernadette Janssen, gedragswetenschapper bij Sterk Huis. ‘de wachtlijsten zijn langer dan een aantal jaar geleden. Ook zien we steeds meer scheidingen waarbij het echt complex is. De strijd overheerst dan. En dat heeft vooral voor kinderen hele vervelende gevolgen’.

Wanneer communicatie niet meer mogelijk is

Communicatie is bij co-ouderschap ontzettend belangrijk. Wanneer ruzies en juridische afspraken overheersen wordt dat lastig. Bernadette merkt dat ouders de juridische afspraken vaak ‘gebruiken’ in de strijd. ‘Co-ouderschap is meer dan alleen een 50/50 verdeling van tijd. Toch zien wij vaak dat er vast wordt gehouden aan het ‘evenveel tijd principe’. Ook als een andere verdeling beter is in het belang van de kinderen is daar vanaf wijken onmogelijk’. Soms kan een complexe scheiding zo heftig zijn dat communicatie helemaal niet mogelijk is. ‘We proberen altijd het patroon van conflicten te doorbreken, maar soms zijn er zulke heftige dingen gebeurd dat het beter is dat er helemaal geen contact meer is. Zie dan co-ouderschap maar eens te laten slagen’.

Een dikke muur doorbreken

Voor kinderen is het ontzettend heftig als de ouders gaan scheiden. Zij kunnen ongevraagd tussen de ouders in komen te staan en hierdoor in een lastige positie komen. Het is belangrijk dat ouders samen een plan maken waarbij het kind centraal staat. Bernadette ziet dat bij co-ouderschap in een complexe scheiding veel van kinderen wordt gevraagd. ‘Wanneer er geen sprake is van een strijd zorgen ouders zelf voor de verbinding. Een vergeten gymtas of een verjaardag van moeder tijdens de week van vader is dan geen probleem. Daar kan over gecommuniceerd worden. Bij een complexe scheiding moeten kinderen zelf voor die verbinding zorgen. Dan is er geen brug tussen ouders, maar een dikke muur waar een kind doorheen moet. Het risico dan is dat kinderen heel erg in twee werelden leven en daardoor hun eigenheid verliezen’.

Als er grote conflicten zijn en ouders echt niet kunnen of willen communiceren, lijdt het kind daar te veel onder. ‘Een kind moet openlijk van beide ouders kunnen houden. Soms raakt een kind compleet zichzelf kwijt omdat ze continue bezig zijn met het aanpassen naar de ouders. Hoe moet ik bij mijn vader zijn? En hoe moet ik me bij mijn moeder gedragen? De ontwikkeling komt dan in verdrukking’.

slot?…..

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis