Alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Je bent officieel een vluchteling wanneer je je land moet verlaten omdat je anders gevaar loopt. In 2019 hebben volgens het CBS 1.045 alleenstaande minderjarigen een aanvraag ingediend voor toelating als vluchteling in Nederland. Zij komen uit verschillende landen en zijn allemaal opzoek naar een warm thuis en een veilige toekomst. Sterk Huis vangt deze kinderen en jongeren op.

Redenen om te vluchten

Er zijn verschillende redenen waarom kinderen of jongeren hun land, gedwongen of vrijwillig, verlaten. Een politieke reden om te vluchten kan zijn dat er sprake van veel geweld is binnen een land. Er kan bijvoorbeeld een (burger)oorlog heersen. Er kan ook sprake zijn van onderdrukking.

Een sociale reden om te vluchten kan zijn het hebben van een andere mening dan de regering. Of het hebben van een ander geloof dan de meerderheid van de bevolking of juist helemaal geen geloof. Sommige mensen vluchten omdat ze homo of lesbi zijn in een land waar dat niet wordt geaccepteerd. Zij lopen het risico vervolgt te worden als ze in hun eigen land blijven.

Bij de bovenste twee soorten is er sprake van direct gevaar en is er bescherming nodig in een ander land. Maar er zijn ook andere redenen om de vluchten, zonder sprake van direct gevaar. In dat geval spreek je over migranten. Zij vluchten bijvoorbeeld omdat er in andere landen meer kansen zijn op geld, onderwijs of liefde. Of vanwege een natuurramp, zoals een overstroming of aardbeving.

Hulp voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Een kind of jongere dat gevlucht is heeft vaak veel meegemaakt, al helemaal als zij zonder ouders zijn gevlucht. In Nederland wordt eerst onderzocht of een kind bescherming nodig heeft en in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning. Hierna wordt gekeken naar onderdak en begeleiding.

Sterk Huis is voor een groot deel in Brabant verantwoordelijk voor de kleinschalige opvang en begeleiding van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Wij doen dit door middel van ons MAAT-traject, met als doel het zelfstandig functioneren in de Nederlandse samenleving. Veiligheid, meedoen in de maatschappij en werken aan zelfredzaamheid staan hierbij centraal.

Meer informatie vind je op onze website.

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis