24/7 behandelgroepen, zelfstandigheidstraining en hulp bij complexe scheidingen van Juzt vanaf 1 april verder als Sterk Huis West-Brabant

tas van een kind in een gezinshuis

De voorbije weken zijn er intensieve gesprekken gevoerd met verschillende zorgaanbieders over het overnemen van onderdelen van Juzt in de jeugdzorgregio West-Brabant Oost. Deze gesprekken hebben geleid tot overeenstemming over de zorgoverdracht. Per 1 april dragen de WBO-gemeenten de zorgcontracten over aan Sterk Huis.  

Voor Sterk Huis gaat het om de volgende zorgvormen:

  • Hoogcomplexe jeugdzorg (leef- en behandelgroepen) voor kinderen en jongeren
  • Kinderen en jongeren met ortho Pedagogiek Psychiatriezorg (samen met GGZ Breburg)  
  • Zelfstandigheidstraining voor jongeren
  • Ambulante hulp bij scheiding.

Een belangrijk uitgangspunt van Sterk Huis is om de continuïteit van zorg te borgen voor de kinderen in de jeugdzorg en voor de vrouwen en kinderen die met de vrouwenopvang te maken hebben. Ook het behoud van de zorgprofessionals is een prioriteit. Hun kennis en expertise zijn onmisbaar voor de (hoog)complexe jeugdzorg en begeleiding die de cliënten nodig hebben.

Het proces van zorgoverdracht is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid doorlopen, dit dankzij een zeer intensieve samenwerking tussen alle partijen. 

Stichting Sterk Huis West-Brabant

Sterk Huis West-Brabant is de naam van de nieuwe stichting die we hebben opgericht, en van waaruit we werken. De nieuwe stichting zal met dezelfde visie, missie en kernwaarden als Sterk Huis in de regio West-Brabant stapsgewijs verder  bouwen aan een organisatie voor hulpverlening aan kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen.

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis