Training Huwelijksdwang en eergerelateerd geweld

Herken signalen bij leerlingen en studenten

Jaarlijks trouwen naar schatting honderden Nederlandse jongeren tegen hun zin. Het gaat dan vooral om meisjes en jongens tussen de 16 en 25 jaar met een niet-westerse achtergrond. Huwelijksdwang, achterlating in het buitenland en ander eergerelateerd geweld worden vaak pas opgemerkt als het te laat is. Sterk Huis verzorgt trainingen rondom dit thema voor docenten en zorgprofessionals op middelbare scholen, mbo-, hbo- en wo-instellingen.

Vaardiger in het waarnemen van signalen

Onderwijsinstellingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de preventie en signalering van huwelijksdwang, achterlating en ander eergerelateerd geweld. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Sterk Huis gevraagd om docenten en betrokken zorgprofessionals vaardiger te maken in het waarnemen en handelen bij signalen van huwelijksdwang, achterlating en eergerelateerd geweld. Hiervoor is een landelijk trainingsaanbod ontwikkeld voor iedereen binnen het onderwijs die werkt met jongeren uit niet-westerse culturen.

De noodzaak van deze trainingen

Deze trainingen zijn een noodzaak binnen het onderwijs en worden aangeboden met een nadrukkelijke reden. Meisjes en jongens die met deze vormen van dwang en geweld te maken krijgen, zijn vaak ‘onzichtbaar’; zij hebben buiten school en thuis meestal weinig sociale contacten. Bovendien is het voor hen lastig om met anderen te praten over familieaangelegenheden. Omdat school een van de weinige plekken is waar deze jongeren veel tijd doorbrengen naast hun leven thuis, kunnen onderwijsinstellingen een belangrijke bijdrage leveren aan de preventie van deze problematiek.

Drie verschillende trainingen

We bieden tot en met augustus 2018 drie trainingen aan om docenten en zorgprofessionals, en docenten in opleiding, vaardiger te maken in het waarnemen en handelen bij (een vermoeden van) huwelijksdwang, achterlating en eergerelateerd geweld. Er zijn drie trainingen, voor steeds maximaal 12 deelnemers:

  • A. Een minitraining van een dagdeel, gecombineerd met een e-module die voorafgaand aan de training wordt ingevuld.
  • B. Een training van twee dagdelen of een dag, gecombineerd met een e-module.
  • C. Een train-de-trainer training van twee dagdelen waarbij docenten en/of zorgprofessionals en aankomend docenten binnen uw scholengemeenschap opgeleid worden om collega’s te kunnen informeren en betrekken. Tussentijds verzorgen de deelnemers zelf een korte training op hun school. Train-de-trainer kan alleen gevolgd worden als training B is afgerond.
  • D. Hebt u maximaal 2 uur beschikbaar en/of behoort u niet tot de doelgroep? Dan kan Sterk Huis tegen betaling een gastcollege van 1,5 tot 2 uur verzorgen op locatie van uw organisatie. Het maximum aantal deelnemers is dan 25 personen.

Er is een aantal open-inschrijving-trainingen gepland, maar bij voorkeur worden de trainingen in overleg met de onderwijsinstelling gepland en in-company.

Trainingen B en C zijn SKJ-geaccrediteerd. En aan de trainingen aan aankomend docenten (vol- of deeltijd) kunnen ook studiepunten gekoppeld worden, in overleg met de (Leraren)opleiding.

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Sterk Huis, via academie@sterkhuis.nl of via 06 417 236 29 (Vivian Jacobs). Kijk voor meer achtergrondinformatie ook eens op www.huwelijksdwang.info en www.huiselijkgeweld.nl

Quote deelnemer

“De training is interessant voor elke (aankomende) docent. Het gaat immers vooral om het bewustzijn: herkennen, in gesprek gaan, doorvragen en weten welke instanties daadwerkelijk kunnen helpen. Daarmee kun je voor een leerling al het verschil maken.”

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis