Seksuele uitbuiting bij jongens en jonge mannen

slachtoffer van seksuele uitbuiting loop over veld

Zowel meisjes als jongens kunnen het slachtoffer worden van een mensenhandelaar. Bij slachtofferschap van mensenhandel wordt er vaak gedacht aan meisjes, maar ook jongens worden seksueel uitgebuit. Het vooroordeel dat jongens geen slachtoffer kunnen zijn, leidt tot veel onzichtbare ellende. Er is weinig zicht op hoeveel jongens er worden gedwongen tot seks. Jongens durven vaak uit schaamte geen hulp te zoeken, met alle gevolgen van dien. In opdracht van het ministerie van VWS zijn organisaties: Fier, Koraal, Lumens, Best Man en Sterk Huis gestart met een onderzoek naar de hulpverlening aan mannelijke slachtoffers van seksueel geweld.

In het onderzoek staat het perspectief van de jongens en jonge mannen, hun opvoeders, en betrokken docenten en hulpverleners centraal. Het hoofddoel is het opheffen van kennishiaten in de hulpverlening aan deze relatief nieuwe doelgroep. Het doel is vanuit de praktijk meer zicht te krijgen op en gerichte interventies te ontwikkelen voor jongens en jonge mannen die te maken kunnen krijgen of hebben gehad met seksuele uitbuiting. Om vervolgens te komen tot een betere preventie, signalering, opvang en behandeling van slachtoffers onder jongens en jonge mannen.

Miranda de Laat, onderzoeker Sterk Huis: ‘In het onderzoek en in de praktijk zien we dood gewone jongens. Jongens zoals je neefje, buurjongen of beste vriend die recht hebben op een veilig en positieve ontwikkeling. Tegelijkertijd zijn zij het slachtoffer van een driedubbel stigma, het niet geaccepteerd zijn van homoseksualiteit, sekswerk en mannelijk slachtofferschap. Voor hen is de lijn tussen ‘normaal’ en ‘grensoverschrijdend’ een dunne en niet altijd duidelijk. En de angst om vragen te stellen of hulp te zoeken groot.’

Het onderzoeksteam is nog steeds op zoek naar jonge jongens en mannen die mee willen doen aan het onderzoek. We gaan in gesprek over de achtergrond, levenslijn, hulp en resultaten. We kijken welke verschillen en/of overeenkomsten er zijn met de vrouwelijke slachtoffers van seksuele uitbuiting. Welke specifieke en aangepaste hulp is er nodig voor mannelijke slachtoffers? We ontwikkelen een methodiek voor effectieve hulpverlening voor deze slachtoffers. Ben jij in contact met jonge jongens of mannen die slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting? Neem dan contact op met Miranda de Laat via mirandadelaat@sterkhuis.nl

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis