Samenwerking Sterk Huis en Amarant officieel van start: Eén aanmeldpunt voor complexe scheidingen

Een op de twee mensen (gehuwd of met een samenlevingscontract) gaat uit elkaar. 15 procent van deze gevallen mondt uit in een complexe scheiding. Dit maatschappelijke probleem vraagt in toenemende mate om bundeling van expertise. Samenwerking is een must. Sterk Huis en Amarant hebben elkaar daarin gevonden: voor beide organisaties bestaat voortaan één aanmeldpunt voor complexe scheidingen.

De samenwerking tussen Sterk Huis en Amarant bestaat al jaren, maar krijgt met het officiële aanmeldpunt verder vorm. “Een belangrijke ontwikkeling”, vindt Teun Haans, clustermanager bij Sterk Huis. “Voor verwijzers en ouders is het nu veel duidelijker: híér kunnen we terecht.” Wilma Houtepen, manager bij de divisie Jeugd van Amarant: “Door complexe scheidingen samen op te pakken, verdubbelen we onze kennis. Een groot voordeel voor de cliënt, die betere, doelgerichte hulp krijgt en niet meer doorverwezen hoeft te worden.”

Combinatieproblematiek

Het centrale aanmeldpunt bevindt zich bij het klantenbureau van Sterk Huis. Het nieuwe systeem werkt simpel. Zodra een melding binnenkomt, beoordelen de medewerkers van het klantenbureau of deze thuishoort bij Sterk Huis, bij Amarant óf bij beide organisaties. “Onze gezamenlijke kracht zit ’m vooral in die combinatieproblematiek”, vertelt Wilma. “Een complexe scheiding in combinatie met LVB-problematiek, waarbij bijvoorbeeld een ouder of kind een licht verstandelijke beperking heeft.”

Gedeelde kennis

Teun: “Sterk Huis heeft veel wetenschappelijke, theoretische en praktische kennis over complexe scheidingen, waarop Amarant kan leunen. Andersom is de kennis van Amarant over LVB-problematiek voor ons heel waardevol. We versterken elkaar. Een praktijkvoorbeeld: we hebben twee medewerkers die vaak samenwerken, Tanja (Sterk Huis) en Simone (Amarant). Tanja heeft ruime kennis over complexe scheidingen. Ze kan de dynamiek tussen ouders goed uitleggen en weet welke positie je moet innemen. Simone weet daarentegen hoe je die kennis moet overdragen aan mensen met een verstandelijke beperking: Laten we het in kleine stapjes uitleggen, anders begrijpt vader het niet. Die gedeelde kennis is fijn.”

Kinderen in de knel

Wilma: “Samen kunnen we onze kennis verder verbreden en verdiepen, in het belang van de cliënt. Eerder konden we niet snel de juiste stappen zetten. Daardoor duurden trajecten veel langer, vaak zónder het gewenste resultaat. Als je een complexe scheiding niet goed aanpakt, wordt de situatie alleen maar erger. Dan raken kinderen in de knel tussen de ouders.”

Netwerksamenwerking

“Voor ons is het prettig dat we een gezin waarbij LVB-problematiek speelt nu niet meer hoeven door te verwijzen”, benadrukt Teun. “Die ontschotting is belangrijk. Als we het zorglandschap op de oude manier blijven organiseren – waarbij organisaties enkelvoudig verantwoordelijk zijn en cliënten voortdurend doorverwijzen – blijven de problemen zich opstapelen. We moeten samen verantwoordelijkheid nemen voor het zorglandschap, zowel in kosten als in zorginhoud. Dit vraagt om netwerksamenwerking, inclusief een gezamenlijk productportfolio.”

High Conflict Forum

Teun vervolgt:“De samenwerking tussen Sterk Huis en Amarant wordt met het aanmeldpunt concreet. We werken al jaren samen, onder meer in de regionale Taskforce Kindermishandeling. Ook bundelen we onze krachten in het High Conflict Forum in de regio Hart van Brabant, een multidisciplinair overleg waarin Sterk Huis, Amarant, Veilig Thuis, het strafrecht (advocatuur, Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdbescherming) en wetenschappers casussen bespreken waarop we vastlopen bij complexe scheidingen. Samen zoeken we naar een vernieuwende aanpak, om niet-werkende methodieken en doorverwijzingen te voorkomen.”

Samen erger voorkomen

“De ambitie van Sterk Huis en Amarant is gericht op het ontwikkelen van nóg meer kennis en vaardigheden op het gebied van complexe scheidingen, waarbij we ook de GGz betrekken”, aldus Wilma. “We willen steeds meer kennisaan anderen overbrengen en de samenwerking verder uitbreiden naar andere regio’s. Zodat we samen erger kunnen voorkomen. Want eigenlijk zouden complexe scheidingen helemaal niet mogen bestaan.”

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Het aanmeldpunt voor complexe scheidingen bevindt zich bij het klantenbureau van Sterk Huis, bereikbaar via: 013 – 543 30 73 of klantenbureau@sterkhuis.nl

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis