Pleegzorg 18+

Stef van Kessel (beleidsmedewerker van gemeente Tilburg en Regio Hart van Brabant) was op 6 september te gast bij Pleegouders Ontmoeten Pleegouders in Sterk Huis. Deze keer was het thema 18+ Hij maakt beleid voor de gemeenten in de Regio Hart van Brabant en zorgt dat het uitgevoerd wordt. Ook adviseert hij de wethouder en signaleert waar er knelpunten zijn. Uitgangspunt bij het beleid is: Wonen doe je (zo) thuis (mogelijk). Vanaf juli dit jaar heeft Stef van Kessel pleegzorg ‘onder zijn hoede’. Bij deze POP bijeenkomst vertelde hij over de veranderingen, hoe het werkt bij de gemeente en luisterde hij naar de ervaringen van pleegouders.

Pleegzorg standaard tot 21 jaar

Op 1 juli 2018 is in Nederland de grens van pleegzorg (begeleiding en vergoeding) verschoven van 18 naar 21 jaar. Goed nieuws want het komt maar zelden voor dat pleegkinderen van 18 jaar al helemaal op eigen benen kunnen staan. Met als gevolg dat de risico’s op problemen groot zijn en veel ex-pleegkinderen vastlopen. Uit onderzoek blijkt ook dat investeren in pleegzorg tot 21 jaar loont. Elke geïnvesteerde euro levert € 1,27 op. Bekijk hier een filmpje over de voordelen voor jeugd en de samenleving.

Pleegkinderen krijgen door deze bestuurlijke afspraak tussen het rijk, de gemeenten en Jeugdzorg Nederland kansen om zich verder te ontwikkelen vanuit een stabiele basis.

Voor de helderheid… Als een pleegkind wil stoppen met pleegzorg als hij of zij 18 wordt, dan mag dat. Wel is het mogelijk om binnen een half jaar terug te komen op dit besluit. De jeugdbescherming (ondertoezichtstelling of voogdij) stopt altijd bij 18 jaar. Soms kan er bewind voering worden aangevraagd.

Als er na 21 jaar nog hulp nodig is, dan kan verlengde pleegzorg tot 23 jaar worden aangevraagd bij de gemeente.

Toekomstplan

Regio Hart van Brabant heeft samen met jongeren o.a. van R-newt en Sterk Huis een heel overzichtelijk schema gemaakt wat jongeren kan helpen om zich voor te bereiden op een zelfstandige toekomst. Het is slim om op tijd, als je 16 bent, met dit plan aan de slag te gaan en het samen met je (pleeg)ouders of begeleider of mentor te bespreken. Jij hebt zelf de regie en het plan geeft je een helder overzicht van wat al goed gaat, wat je nog moet doen en waar je hulp bij nodig hebt. Het plan kan worden gebruikt om in gesprek te gaan met de gemeente als extra hulp nodig is.

Wat je allemaal moet regelen en hoe dat werkt, vind je in de handige app kwikstart (gratis in de appstore).  Gebruik dat als checklist voor de actiepunten.

Hier vind je het toekomstplan file:///H:/Downloads/Toekomstplan_18.pdf

Links naar meer informatie:

Verschillende scenario’s

Jeugdhulp en 18+ in Regio Hart van Brabant

Heb je vragen over pleegzorg en 18 worden? Neem dan contact op met je begeleider van pleegzorg.

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis