Wijziging bereikbaarheid pleegzorg Sterk Huis

Wijziging bereikbaarheidsdienst voor pleegouders

De bereikbaarheidsdienst voor pleegzorg wordt al jaren lang uitgevoerd door de pleegzorgwerkers en gedragswetenschappers van de afdeling pleegzorg van Sterk Huis.

Sinds eind 2017 bestaat er daarnaast ook een inhoudelijke bereikbaarheidsdienst buiten kantoor uren voor de overige afdelingen van Sterk Huis. Deze dienst wordt door uitsluitend gedragswetenschappers uitgevoerd.

Na een evaluatie van beide diensten is besloten dat de bereikbaarheidsdienst van pleegzorg per 1 oktober op zal gaan in de bereikbaarheidsdienst van de gedragswetenschappers.

De belangrijkste reden hiervoor is dat het in standhouden van een bereikbaarheidsdienst veel geld en tijd kost. De uren die medewerkers ’s avonds en ’s nachts maken moeten overdag worden gecompenseerd. Door het opheffen van de aparte bereikbaarheidsdienst voor pleegzorg komen er meer uren beschikbaar om overdag in te zetten.

Daarnaast blijkt uit evaluatie dat de bereikbaarheidsdienst van de gedragswetenschappers dezelfde ondersteuning kan biedeb in situaties die spoedeisend zijn.

Wat gaat er voor u veranderen?

Bij spoedeisende zaken buiten kantooruren belt u voortaan het algemene nummer van Sterk Huis 013 – 530 94 00. Dat geld voor werkdagen voor 8.30 en na 17.00, in de weekenden en op feestdagen. U krijgt dan een medewerker van de receptie/beveiliging aan de telefoon. Hij of zij zal u doorverbinden met de gedragswetenschapper die dienst heeft.

De gedragswetenschappers van Sterk Huis zijn allemaal hoogopgeleide professionals die ervaring hebben in het omgaan spoedzaken. Zij beschikken indien nodig over alle  informatie die nodig is om uw vragen te beantwoorden of adequate ondersteuning te bieden.

Pleegzorgwerkers zullen bij een dreigende crisissituatie hun collega die dienst heeft zo goed mogelijk van te voren voorzien van relevante informatie .

Wanneer neemt u contact op met de bereikbaarheidsdienst?

De bereikbaarheidsdienst is bedoeld voor dringende zaken of calamiteiten als ondersteuning niet kan wachten tot de volgende werkdag. Bijvoorbeeld: weglopen of vermissing van een pleegkind, dreigende breakdown, overlijden, ziekenhuisopname.
Deze informatie hebben pleegouders ook per mail of brief ontvangen.

 

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis