Tevredenheid onder pleegouders bij Sterk Huis

Hoe tevreden zijn onze Pleegouders?

Iedere 2 jaar voert Sterk Huis een tevredenheidsonderzoek uit onder alle pleegouders. In het laatste kwartaal van 2017 hebben 141 pleegouders aan dit onderzoek meegedaan.

Waar zijn pleegouders tevreden over?

  • Het meest wordt het contact met de pleegzorgwerker genoemd. Pleegouders vinden het prettig dat ze serieus genomen worden en dat hun mening ertoe doet voor de pleegzorgwerker.
  • Naast een goed contact zijn veel pleegouders tevreden over de deskundigheid van de medewerkers bij Sterk Huis. Ze voelen zich goed geholpen en hebben vertrouwen in de capaciteiten en deskundigheid van hun pleegzorgwerker.
  • Meerdere ouders of pleegouders vinden het prettig dat Sterk Huis cursussen en activiteiten organiseert. Vooral de Stap training wordt gewaardeerd. Naast de cursussen ter voorbereiding op de pleegzorg vinden pleegouders de ontmoeting met andere pleegouders tijdens bijeenkomsten of uitjes een meerwaarde.

Wat kan beter?

  • Het meest genoemde verbeterpunt is de continuïteit van pleegzorgwerkers. Pleegouders ervaren veel wisselingen. Zij geven aan dat dit een negatief effect heeft op hun pleeggezin en ook op de voortgang van de hulp.
  • Een aantal pleegouders heeft moeite met (het gebrek aan) de communicatie van Sterk Huis. Pleegouders zouden het prettig vinden als er actiever en vaker contact met hen wordt gezocht en ze beter geïnformeerd worden. Pleegouders hebben soms het gevoel dat ze niet alle informatie ontvangen over hun pleegkind. Dit maakt dat ze zich niet voldoende betrokken en serieus genomen voelen.
  • Veel pleegouders maken melding van de hoge werkdruk van pleegzorgwerkers. Ze zien dat de werkdruk significant verhoogd is sinds de transitie van de jeugdzorg in 2015. Voor hen als pleeouders betekent de verhoogde werkdruk dat ze moeilijker en minder vaak contact met de pleegzorgwerker hebben. Of dat een reactie op mails of telefoontjes lang op zich laat wachten of zelfs helemaal niet komt. De pleegouders maken zich grote zorgen om de (te) hoge werkdruk. De meeste pleegouders geven aan niet tevreden te zijn over de veranderingen in de jeugdhulp sinds de transitie.

Wij zijn blij met de respons en feedback en werken er hard aan daar waar nodig verbeteringen aan te brengen in de begeleiding en hulpverlening.

De hoge werkdruk binnen de Jeugdzorg is een groot probleem waar ook de pleegzorgwerkers last van hebben. Op 3 september voerde Sterk Huis de actie #5voor12 om aandacht te vragen voor de hoge werkdruk in de jeugdzorg. Ook sloten we aan bij de landelijke manifestatie in Den Haag.

 

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis