Pleegouderraad POR zoekt nieuwe leden

Wil jij je als pleegouder inzetten om de gemeenschappelijke belangen van pleegouders en (pleeg)kinderen van Sterk Huis te behartigen?

De Pleegouderraad (POR) van Sterk Huis neemt binnenkort afscheid van twee van haar leden en is daarom dringend op zoek naar versterking.

Wat doet de POR?

De POR denkt en praat mee over het pleegzorgbeleid van Sterk Huis en geeft gevraagd en ongevraagd advies over ontwikkelingen in de pleegzorg. Minimaal acht keer per jaar komt de POR samen voor overleg. Voor dit overleg kunnen zowel de POR als Sterk Huis onderwerpen agenderen. Ook pleegouders die geen lid zijn van de POR kunnen onderwerpen aandragen en de overleggen van de POR bijwonen.

Wat zoeken we in een nieuw POR-lid?

Voor de POR zoeken we pleegouders die:

  • willen opkomen voor de gemeenschappelijke belangen van de pleegouders van Sterk Huis;
  • kritisch en constructief zijn;
  • in staat zijn om onafhankelijk advies uit te brengen;
  • beschikken over goede sociale en communicatieve vaardigheden;
  • kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie.

Voor lidmaatschap van de POR komen diegenen in aanmerking die als pleegouder geaccepteerd zijn door Sterk Huis en die op dit moment of in de twaalf voorliggende maanden een pleegzorgvergoeding (hebben) ontvangen. Ook pleegouders die deelnemen aan de kortdurende crisispoule kunnen lid worden van de POR.

Reageren

Herken je jezelf in het hierboven geschetste profiel? En wil jij je inzetten om de gemeenschappelijke belangen van pleegouders en (pleeg)kinderen van Sterk Huis te behartigen?

Reageer dan door vóór 15 december 2018 een korte motivatie (maximaal een half A4), eventueel vergezeld van CV, te sturen naar pleegouderraad@sterkhuis.nl. Ook als je vragen hebt of een keer vrijblijvend een vergadering wilt bijwonen, kun je een mail sturen naar dit adres.

 

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis