Ook jongens worden gedwongen tot prostitutie

Uit onderzoek van het Expertise centrum Mensenhandel en (jeugd)prostitutie kwam vandaag naar buiten dat er regio Eindhoven jongensprostitutie op grote schaal plaatsvindt. Jongens die al op zeer jonge leeftijd worden geronseld, onder dwang of voor extra geld seks hebben met hiv-besmette mannen en drugs tijdens dates gebruiken. Net zoals meisjes worden ook jongens gemanipuleerd, geronseld, bedreigd, mishandeld, gebruikt en misbruikt. Net zoals bij meisjes geldt dat – als je eenmaal gevangen zit in loverboy-, mensenhandel- of crimineel circuit – het moeilijk is om hier uit te komen. Ook jongens krijgen – net zoals meisjes – te maken met incest, aanranding en verkrachting door leeftijdgenoten of volwassenen. Maar in tegenstelling tot meisjes, is er voor jongens geen te weinig aandacht of aanbod in een veilig setting.

In de afgelopen 2 jaar hebben wij ons gericht op online voorlichtingen in de vorm van te volgen Webinars en het aanbieden van individuele trajecten aan sekswerkers. Ondanks deze successen hebben we gemerkt dat het enorm moeilijk is om de doelgroep te bereiken. We weten dat er veel aanbod is in de regio Tilburg, maar hebben nog te weinig zicht op de doelgroep. Dit heeft er veelal mee te maken dat er een enorm stigma heerst rondom het werken binnen de prostitutie.

Er zijn maar weinig mannen en vrouwen die er openlijk voor uit komen dat zij dit werk doen. Als je iets geheim wil houden, dan is hulp vragen vaak wel het laatste wat je bedenkt. Angst om ontdekt te worden met alle gevolgen van dien, speelt hierin een belangrijke rol. En ja, sinds vandaag dus bekend, maar wat wij al veel langer weten: er zijn dus ook (jonge) mannen die werken binnen de prostitutie. Een doelgroep die wellicht nog onzichtbaarder is door de andere taboes die heersen rondom mannen, zoals slachtofferschap en homoseksualiteit. En zeker zij, die gedwongen in de prostitutie werken, zullen dit niet snel vertellen tegen anderen. Angst speelt een nog grotere rol. Zij worden gechanteerd, bedreigd en mishandeld. En uit zelfbescherming, bescherming van de familie en uit schaamte, durven zij niet aan de bel te trekken. En dit is wat ons enorme zorgen baart: een kwetsbare positie en er alleen voor staan. Met mogelijk eenzaamheid en een pp een stapeling van problemen tot gevolg.

Om de doelgroep zichtbaarder te maken en dat zij de weg vinden naar de hulpverlening indien nodig, vinden wij het belangrijk dat we doorgaan met wat we al deden: taboes doorbreken! Wij hebben niet de ambitie om prostitutie te stoppen, maar vinden wel dat iedereen keuze recht heeft en veilig het vak uit moet voeren. Daarom willen wij een taboe doorbreken en zo het onzichtbare zichtbaar maken. Met Fier en Kopland bundelen we onze krachten samen en oriënteren we de mogelijkheid tot landelijk  Opvang- en behandelgroepen voor mishandelde, misbruikte en verstoten jongens. Zodat ook zij de juiste hulp krijgen en kunnen werken aan kansen op een goede toekomst.

Heb jij seks tegen je wil of te maken met gewelddadige situaties? De stap naar hulp is soms lastig, maar wel ontzettend belangrijk. Alleen dan kan je dit geweld stoppen. Bel naar 013 543 30 73 of kijk op https://www.rups.nu/nl

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis