Ontschotten op z’n schots

In het Hart van Brabant moet de stem van het kind voortaan de doorslag geven. Daarvoor moeten professionals in het onderwijs, de hulpverleningen de zorg beter dan ooit leren luisteren. Dat het kan, wordt bewezen in Schotland, waar de regering de rechten van kind respecteert aan de hand van een recept dat luistert naar de naam Girfec. In Tilburg heeft men dit recept omarmd, zo blijkt uit een gesprek met Krista van der Heijden, strateeg bij de gemeente Tilburg, Nanda Bischoff, gedragswetenschapper bij jeugdhulporganisatie Sterk Huis en Maarten Verberne, basisschooldirecteur van XpectPrimair, een stichting met twintig basisscholen.

‘Getting it right for every child’.

Sinds 2006 is Girfec de officiële beleidslijn van de Schotse regering om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren ‘op het juiste moment de juiste hulp krijgen van de juiste mensen’. Daartoe werkt iedereen die ook maar iets met die doelgroep te maken heeft intensief samen, vanuit dezelfde visie, om zo uiteindelijk een waarachtig inclusieve samenleving te realiseren. Rondom én met het kind bepalen ouders en professionals samen wat dat kind nou echt nodig heeft; indachtig het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, een manifest waaraan Girfec nadrukkelijk recht wil doen. Het gedachtegoed van Girfec vindt weerklank in andere landen, waaronder Nederland. En Tilburg is in ons land een van de proeftuinen

Gezamenlijke visie

Drie partijen in de regio Hart van Brabant hebben elkaar gevonden om die proeftuin te laten bloeien: de gemeente Tilburg, (jeugdhulp)organisatie Sterk Huis en XpectPrimair, een stichting die twintig katholieke basisscholen in de stad bestuurt. Die organisaties kennen elkaar al jaren, maar de band werd hechter na twee werkbezoeken aan Schotland, eind november 2017 en eind januari van dit jaar. Daar zagen vertegenwoordigers van de drie organisaties met eigen ogen hoe de Schotten erin zijn geslaagd om niet langs elkaar heen te werken – in Nederland helaas een niet onbekend verschijnsel in de zorg rond het kind – maar letterlijk alles en iedereen die maar iets met kinderen te maken heeft, samen te laten werken.

De kansencirkel is gebaseerd op het Schotse GIRFEC-model (Getting it right for every child). De Nederlandse vertaling is tot stand gekomen in samenwerking met de Associatie voor Jeugd en het Nederlands Jeugdinstituut. Toepassing van de kansencirkel in Nederland is in ontwikkeling. Kijk voor meer informatie op www.nji.nl/girfec.

Kansencirkel

De hoogste tijd om dat model onder de loep te nemen. De waarden waar de drie aan refereren, staan opgetekend in acht ‘taartpunten’ in de Nederlandse vertaling ‘Kansencirkel’ genaamd: Actief – Gerespecteerd – Verantwoordelijk – Erbij Horen – Veilig – Gezond – Ontplooiing – Gekoesterd. In de cirkel zijn die waarden nader uitgewerkt in denkbeeldige bewoordingen van kinderen, bijvoorbeeld ‘Ik hoor erbij en word geaccepteerd als deel van de gemeenschap’, ‘Ik voel me lichamelijk en geestelijk goed’, ‘Ik krijg kansen en ondersteuning om te leren en mijn talenten te ontwikkelen’.

Lees het artikel verder via: deze link

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis