Jeugdzorg anno 2019: werk niet tegen elkaar, maar mét elkaar!

Financiële tekorten, stijgende wachtlijsten, een toename van Jeugdzorggebruik. Kinderen die nergens terecht kunnen, behandelingen die onvoldoende kunnen worden uitgevoerd. Zomaar een greep uit de berichten over Jeugdzorg die de laatste tijd in de media verschijnen. Wat opvalt is de overheersende negativiteit, want, wat gaat het allemaal slecht. Daarmee komen we dus niet verder … Zeker, de eerste jaren van de transformatie van de Jeugdzorg zijn zwaar geweest, dat valt niet te ontkennen. Maar juist daarom is het nu tijd om even stil te staan en te bezinnen. Om onszelf te richten op de toekomst en de vraag te stellen: wat is er nodig om ervoor te zorgen dat alles vanaf nu beter wordt?

Focus

In de afgelopen jaren werd er vooral gestuurd op ánders. Dat was niet persé beter. We hebben een stevige heldere visie op de resultaten die we met z’n allen willen realiseren. Nu zijn er 340 gemeenten, met een diversiteit aan varianten van jeugdzorgbeleid en –maatregelen

Visie en Samenwerking

We zijn toe aan de volgende fase van transformatie. Een die vraagt om visie en samenwerking. En ja, ook om (extra) geld. De situatie in de Jeugdzorg is nijpend en het is nu tijd om focus aan te brengen op verbetering en samen te werken om écht te transformeren. Uiteraard met de uitgangspunten van de transformatie in het achterhoofd: ieder kind verdient de beste kansen. Wij doen alvast een voorzet:

Kern

  1. Bouw een echt sterke leefwereld aan de ‘natuurlijke voorkant’ met scholen, kinderopvang, huisartsen e.d. in een stevige wijk met welzijnsvoorzieningen. Verbinding met zorg en onderwijs/passend onderwijs is doorslaggevend.
  2. Laat het hoogspecialistische (GGZ, J&O-hulp en jeugd-lvg) veld verbonden werken aan duurzame en effectieve Jeugdhulp (veel minder 24-uurs jeugdhulp met verblijf, veel minder of geen Jeugdzorg plus, geen isolatie, differentiatie en ontwikkeling van (gezins) vervangend wonen). Wij verkopen geen nee. Alle mensen worden bediend.
  3. Vereenvoudig de hulpverlening in het ‘drang en dwang’-kader. Belangrijk is de verbinding/vereenvoudiging van de beoordeling door Veilig Thuis, Gecertificeerde Instelling en Raad voor de Kinderbescherming. Een vernieuwde visie op veiligheid is nodig: veiligheid is niet per definitie ‘uit huis plaatsen’ of gesloten plaatsen!

Samenwerking

  1. Ga nieuwe samenwerkingen met vertrouwen aan. Erken elkaars kennis en rol. We zijn niet tegen elkaar, maar met elkaar!
  2. Werk data- en kennisbased. Gebruik de kennis die je vanuit je kennisinstituten en de beschikbare (big) data/data-analytics hebt en kunt ontwikkelen.

Nodig

  1. Stel grenzen aan de liberalisatie/aanbesteding/onderaannemerschap binnen de zorgmarkt. Zorg dat de manier van contracteren bijdraagt aan duurzame transformatie.
  2. Zorg dat administratieve lasten worden verlaagd. Van iedere euro gaat op dit moment een te hoog percentage naar ‘randzaken’. De huidige systemen zijn gebouwd op wantrouwen en dragen niet bij aan resultaatsgericht en transparant samenwerken. Dit moet dus beter!

Het geld is beperkt, evenals de mankracht. Dus werk samen en gun elkaar alleen het allerbeste! In het belang van kinderen en gezinnen, maar ook in het belang van sociale stabiliteit, economische groei en het doorbreken van generaties met ellende … Samen staan we sterker!

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis