Family Justice Centre Hasselt bij Sterk Huis

Leren en inspireren over aanpak en hulpverlening bij eerdreiging

25 januari 2019 brachten 30 medewerkers van het Family Justice Centre in Hasselt een bezoek aan Sterk Huis. Dit was een onderdeel van een trainingsprogramma op maat over eerproblematiek. Vorig jaar gaven Ebru en Jesse van de Steeds Sterker Academie in Hasselt een tweedaagse training over eerproblematiek. Een werkbezoek aan Sterk Huis is een onderdeel van het programma. Om kennis te delen waren ook aanwezig medewerkers van het Openbaar Ministerie, van de politie en van Veilig Thuis.

Cijfers

De cijfers in Midden-Brabant: “Er is 51% recidive bij huiselijk geweld. En als het gemeld wordt, dan is het vaak al 1,5 jaar aan de gang. In elke klas zitten gemiddeld 1 à 2 kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Toch zijn er weinig meldingen van scholen. Ook de aanpak van plegers schiet nog te kort. Maar 6% komt in de zorg en slechts 2% rondt de hulpverlening af.

In regio Hart van Brabant is inmiddels één Crisisinterventiecentrum met één telefoonnummer. Dat is een belangrijke stap vooruit.

Samenwerking tussen politie en hulpverlening

Silva en Esther zijn allebei coördinator eergerelateerd geweld (EGG) bij de politie. Er zijn in Brabant vier districten, elk met een coördinator EGG. Daarnaast zijn er taakaccenthouders EGG. Silva: “Het is belangrijk dat er specialisten zijn. Bij EGG is er een groot risico dat mensen goedbedoeld als een olifant in een porceleinkast werken. Wie betrek je? Hoe benader je iemand? Het is echt een andere manier van werken. Elke dag, 7 dagen per week maken we bij de politiezaken query’s om signalen op tijd op te pikken, risico’s in te schatten en op te schalen waar nodig. We geven advies aan instanties, huisartsen en scholen, dat kan ook anoniem. Naast netwerkoverleg in het Zorg- en Veiligheidshuis over een gezamenlijke aanpak, hebben we regelmatig gesprekken met de taakaccenthouders: Welke dilemma’s komen zij tegen? Hoe hebben ze het opgepakt?”

Landelijk Expertise Centrum (LEC)

Het LEC is een overkoepelende organisatie in Nederland bij eerzaken. Zij hebben een methode en checklist ontwikkeld met rode vlaggen bij bepaalde signalen. Sterk Huis vult de checklist in en het LEC maakt een analyse van de risico’s.

Esther: “Je kunt een zaak strafrechtelijk en vanuit zorgperspectief bekijken. We willen zoveel mogelijk preventief werken. Wat kunnen we doen om escalatie te voorkomen? Als je bijvoorbeeld merkt dat ouders bang zijn door de kloof tussen hen en hun kind, kan een gesprek positief werken. Aangifte is niet altijd het juiste middel en daarom kunnen mensen ons ook inschakelen zonder dat het strafrechtelijk wordt. Bij stalking en geweld is de aanpak wel altijd strafrechtelijk. Bij ongeveer 80% van de zaken werkt bemiddeling en bij 20% is een strafrechtelijke aanpak nodig.”

Maak een netwerk om het gezin heen. Werk met elkaar, niet na elkaar.

En hoe zit het met privacy en beroepsgeheim?

Ine werkt vanuit de politie in het Zorg- en Veiligheidshuis: “Als er gevaar is, dan ben je altijd verplicht om het te delen. Sinds dit jaar is de meldcode aangescherpt omdat er veel zaken onterecht niet worden gemeld, bijvoorbeeld om reden van privacy of beroepsgeheim. De meeste meldingen bij Veilig Thuis komen van politie en het vermoeden is, dat ook op school signalen merkbaar moeten zijn. Veiligheid gaat voor zorg. Als er voorheen huiselijk geweld was in combinatie met alcohol misbruik, dan was de gedachte om alcoholmisbruik aan te pakken en dat dan het geweld ook zou stoppen. Sinds dit jaar is melden verplicht, ook al is er hulpverlening om de problemen aan te pakken.”

Interview met  M. en hulpverleners

M. heeft in de veilige opvang van Sterk Huis gewoond en ze beantwoordt de vragen en Hulpverleners vertellen over de hulp en begeleiding. Bij eerdreiging moet je altijd je telefoon inleveren, dat geeft veel weerstand maar is nodig voor de veiligheid. De plaatsing is altijd vrijwillig. Het is voor meiden, moeders en hun kinderen en sinds een aantal jaar ook voor mannen in een aparte groep. Er is geen gezinsopvang.

Hoe was het voor jou al die afspraken?

“Het was moeilijk om mijn telefoon in te leveren. Ik moest binnen blijven en dat vond ik ook niet fijn. Er zijn gelukkig wel activiteiten. Toen ik meer vrijheden kreeg, was ik blij.”

M. is via de politie bij Sterk Huis gekomen en heeft twee jaar bij Sterk Huis gewoond. Samen met haar hulpverlener maakte ze een stappenplan. Daarin stond bijvoorbeeld met wie ze wel contact mocht hebben en met wie niet.

Wat heeft Sterk Huis voor je gedaan?

“Ik kan weer verder gaan met mijn leven en durf weer alleen te zijn. Ik vond het ook gezellig bij Sterk Huis. Mijn begeleider was als een grote zus voor mij.”

De politie heeft gesprekken met de ouders van M. gevoerd. Het contact met de familie is deels hersteld, maar M. gaat niet terug naar huis.

Wat is je advies aan de mensen uit België?

“Streng zijn maar je moet je wel kunnen vertrouwen, zodat iemand haar verhaal durft te vertellen. De hulpverlener moet een grote zus zijn en adviezen geven en goed luisteren.”

Haar hulpverlener vertelt dat begrip hebben voor het gevoel van het meisje voor haar ouders belangrijk is. Wat er ook is gebeurd, het blijven haar ouders en ze blijft van hen houden.

Heb je wel eens getwijfeld om bij Sterk Huis te blijven?

“Ja. Omdat ik mijn papa erg miste.”

Hulpverleners vertellen tussendoor over de begeleiding en de emotionele druk:

Meisjes voelen vaak sterk het gemis. Dingen die gebeurd zijn, vergeten ze soms en dan denken ze dat ze terug naar huis kunnen. Vanuit familie wordt vaak een emotionele oproep gedaan, zo komt er vaak een bericht dat iemand uit de familie ernstig ziek is of in het ziekenhuis ligt. Het doel kan zijn om het meisje naar huis te krijgen. Wij weten dat dat gaat komen en bereiden het meisje daarop voor. Belangrijk in de hulp is dat de leiding de stappen uitlegt.

Sterk Huis heeft ook een lotgenotengroep en vaak ontdekken meiden in contact met anderen wat niet oké is aan wat ze thuis hebben meegemaakt. Ook krijgen ze psycho-educatie over loyaliteit naar ouders en familie om te begrijpen hoe dat kan werken.

Het uitgangspunt van Sterk Huis is: werken aan contactherstel en terug naar huis als dat kan en veilig is door bemiddeling. Voor Islamitische jongens die homoseksueel zijn, is terugkeer naar huis meestal niet mogelijk. Hooguit is er telefonisch contact, vaak met moeder.

Na het verblijf is er 3 maanden nazorg, Sterk Huis draagt dan over aan het wijkteam. Er wordt gekeken welke hulp verder nog nodig is.

Over de hulpverlening bij eerdreiging is een methodiekboek gemaakt. Meer informatie: info@sterkhuis.nl

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis