Een sterk en Veilig Huis

Nieuwbouw vrouwenhulpverlening Kompaan en De Bocht van start

Dinsdagavond 15 december heeft  de Gemeenteraad van Goirle ingestemd met de aankoop door de gemeente Goirle, van het terrein van Kompaan en De Bocht aan de Tilburgseweg. De verkoop van de  grond was een noodzakelijke voorwaarde om de nieuwbouw te bekostigen. Kompaan en De Bocht kan nu definitief van start met de uitvoering van de nieuwbouwplannen aan de Rillaersebaan.

Het plan

De nieuwe vleugel komt direct aan het bestaande gebouw van Kompaan en De Bocht aan de Rillaersebaan. Het bestaat uit: 36 zelfstandige appartementen met twee kamers; een gezamenlijke woonkeuken en beschut terras per afdeling van appartementen;  trainings- en behandelruimtes; multimediaruimte voor e-learning; een open atrium; een winkel en koffiebar en een grote tuin.

Een Sterk en Veilig Huis

Kompaan en De Bocht staat voor veiligheid en ontwikkeling van kinderen, jongeren, vrouwen, mannen en gezinnen. Het doel is om voor kwetsbare mensen écht betere kansen te realiseren om een veilig en zelfstandig leven op te bouwen. De bouw van een Sterk en Veilig Huis voor vrouwen en kinderen is onderdeel van deze ambitie. Een veilig en comfortabel thuis waar (jonge) vrouwen en hun kinderen werken aan hun herstel en bouwen aan een nieuwe toekomst.

Een Sterk en Veilig Huis biedt onder één dak:

• Een veilige haven waar vrouwen en kinderen in een crisissituatie

veiligheid en stabiliteit vinden en kunnen werken aan hun herstel;

• Deskundige hulp gericht op het duurzaam aanpakken van ongezonde

en onveilige levenspatronen die vaak al generaties voortduren;

• Een omgeving waarin vrouwen en kinderen werken aan een nieuwe

start, gericht op zelfvertrouwen en eigen verantwoordelijkheid, een

sociaal netwerk, een opleiding en werk.

Een Sterk en Veilig Huis is geen luxe, maar juist een voorwaarde voor een veilige en zelfstandige toekomst.

Maatschappelijk draagvlak en sponsoring

Om  deze pijlers te realiseren en van het gebouw een  fijne en sfeervolle plaats te maken, zoekt  Kompaan en De Bocht actief bedrijven en fondsen die mee willen helpen om de totale plannen te realiseren.

Planning

De bouw start begin februari en de oplevering is naar verwachting in het voorjaar van 2017.

Op 18 januari 2016 is er een informatieavond voor direct omwonenden.

Motie voor een monument

Lijst Riel Goirle heeft een motie ingediend om op de locatie aan de Tilburgseweg een monument (kunstwerk) te maken als herinnering aan de ‘Veilig Huis’ functie en jarenlange aanwezigheid van De  Bocht aan de Tilburgseweg. De motie werd breed gesteund door de raad.

Een mooie herinnering aan alle vrouwen en kinderen die er tijdelijk gewoond hebben en aan alle kinderen die er geboren zijn. En aan de zusters die zo lang betrokken waren.

 

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis