Start bouw Sterk Huis

Woensdag 6 april onthulden kinderen van Kompaan en De Bocht en de cliëntenraad samen met Burgemeester Rijsdorp van Goirle het bouwbord van  het Sterk Huis  aan de Rillaersebaan in Goirle. Het Sterk Huis biedt vanaf begin 2017 veilige opvang voor vrouwen en kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld en of kindermishandeling.
onthulling bouwbord Sterk Huis

In het Sterk Huis realiseren we drie pijlers voor alle inwoners van Midden Brabant:

  1. Veilige en warme 24-uurs hulpverlening voor kinderen, vrouwen en incidenteel mannen als de situatie dat noodzakelijk maakt.
  2. Specialistische, deskundige en innovatieve behandeling in relatie tot veiligheids- en ontwikkelingsvraagstukken.
  3. Voorbereiding op het halen van een  diploma  en aan het werk komen, een cruciale pijler voor een zelfstandig leven.

Warm en veilig (t)huis

Voor vrouwen en kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen zijn, bouwt Kompaan en De Bocht een nieuwe locatie voor vrouwenopvang en daarmee komt een einde aan de vrouwenopvang die sinds 1945 aan de Tilburgseweg is gevestigd. Door huisvesting voor de vrouwenopvang samen te voegen met de hoofdlocatie aan de Rillaersebaan, waar ook behandelgroepen voor jeugd en het Omgangshuis (hulp bij conflictscheidingen) zijn, ontstaat een ‘Sterk Huis’ waar iedereen warm en veilig wordt ontvangen en waar de hulp gericht is op het gehele gezin. Het Sterk Huis omvat o.a. 36 appartementen en is voor inwoners van de regio Midden- Brabant, en soms ook daarbuiten, voor wie veilige 24-uursbehandeling en specialistische kennis nodig is. De behandeling is gericht op herstel, eigenwaarde en een veilig en zelfstandig leven.

Deskundige en innovatie behandeling

Veel kinderen, jongeren en vrouwen die gebruikmaken van de hulp van Kompaan en De Bocht, hebben herhaaldelijk ingrijpende en pijnlijke gebeurtenissen meegemaakt. Het behandelen van de effecten van ingrijpende ervaringen (verwaarlozing, mishandeling, misbruik, geweld, ernstige loyaliteitsproblemen) zijn  een belangrijk uitgangspunt in de hulpverlening bij Kompaan en De Bocht, zowel in de vrouwenopvang, in de groepen voor jeugd als in de pleegzorg. Het is een voorwaarde om verder te kunnen bouwen aan een (zelfstandige) toekomst en terugkerende patronen te doorbreken. Daarnaast richt de expertise van Kompaan en De Bocht zich op complexe ontwikkelingsvraagstukken en opvoed- en opgroeivraagstukken bij jonge kinderen en kinderen en jongeren bij alle belangrijke ontwikkelingsfases.
ballonnen Sterk Huis

Een betere toekomst

Het nieuwe gebouw biedt diverse faciliteiten bij elkaar gericht op diagnostiek behandeling (cursussen en therapie), sociale activering (werkervaringsplaatsen), ontwikkeling (scholing) en deskundigheidsbevordering (Steeds Sterker Academie).  Het Sterk Huis staat voor een beter toekomstperspectief voor nu en voor de volgende generatie.

Kosten en financiering

Het gebouw is aangepast op de toekomst. De 24-uurshulpverlening is veel kleiner in capaciteit dan de huidige vrouwenopvang, maar er is wel meer privacy en comfort zodat bewoners er veiligheid, warmte en rust vinden. De grond aan de Tilburgseweg is verkocht aan de gemeente Goirle en op 6 april tekenden Burgemeester Rijsdorp en bestuurder Lian Smits het koopcontract. De bouw van Sterk Huis wordt in eigen beheer gerealiseerd en de bundeling op één locatie is efficiënt. Het ontwerp voor de nieuwbouw is duurzaam en onderhoudsvriendelijk. Kompaan en De Bocht investeert in fondsenwerving om een  goed en vooruitstrevend Sterk Huis te realiseren voor redelijke kosten, waardoor er structureel voordeel voor cliënten ontstaat. We vragen fondsen, ondernemers en particulieren ons  project  het Sterk Huis te steunen in het belang van maatschappelijk draagvlak en een veilige samenleving.
Sterk Huis wordt mede mogelijk gemaakt door Kinderpostzegels, Annetje van Puijenbroek stichting, Van Puijenbroek Textiel, Het Vergeten Kind, LadiesCircle De Lind en Beatrix College.
tekenen burgemeester Goirle

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis