Dure Jeugdzorg?

Gister en vandaag kopt de media: Jeugdzorg opnieuw duurder, deel gemeenten wil minder jongeren doorverwijzen. Driekwart van de gemeenten geeft meer geld uit aan jeugdzorg dan vorig jaar blijkt uit het onderzoek van de NOS. De helft van de gemeenten weet nu al dat de kosten volgend jaar nog verder stijgen. De oplossing: we gaan jongeren minder doorverwijzen en minder specialistische (want duur) hulp inzetten wanneer professionele hulp noodzakelijk is.

Sterk Huis is een specialistische(dure) organisatie die 2e lijns – kostbare – hulpverlening verzorgt. Vaak komen wij pas in beeld als de problemen bij kinderen, vrouwen, mannen en gezinnen heel groot zijn. Met de transformatie kregen de wijkteams en huisartsen de opdracht: hulp dichterbij organiseren. Dat lukt deels. Het is echter niet zo dat alle complexe problemen bij kinderen en gezinnen zijn opgelost. Specialistische hulpverlening blijft voor sommige problematieken noodzakelijk. Het nog later, of minder doorverwijzen naar de specialistische hulpverlening maakt de totale kosten alleen maar hoger. Dan komen kinderen in een acute crisis binnen en dan is kostbare zorg noodzakelijk

Leed voorkomen

We kunnen veel leed en hoge kosten voorkomen met een goede beoordeling aan de voorkant en een snelle inzet van passende hulp. Liefst op plaatsen waar kinderen zijn of komen, zoals op school, het kinderdagverblijf of bij de huisarts. Nu wachten we vaak lange tijd om uiteindelijk alsnog specialistische hulpverlening in te zetten. Wij zijn overtuigd dat we een grote groep van onze huidige cliënten eerder en ik een kortere tijd geholpen hadden kunnen worden. Een gezin belandt niet van de een op de andere dag in de crisisopvang. Dan waren er bijna altijd al eerder sterke signalen.

Kans op succes kan groter

We gunnen ieder mens en ieder kind de kans op een veilig en zelfstandig leven.  De kans daarop is groter wanneer je:

  1. Voorkomt dat problemen groot worden door problemen, risico’s en achterstand zo vroeg mogelijk te herkennen. Om vervolgens goed te ondersteunen op school, op het kinderdagverblijf, op de peuterspeelzaal en bij de huisarts. Altijd in nauwe afstemming met ouders en kinderen.
  2. De beoordeling van wat er nodig is met verstand van zaken maakt, en snel doorverwijst naar specialistische hulp als dat nodig is om grote problemen goed aan te pakken en duurzaam de kansen voor kinderen te vergroten.

 

 

 

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis