Daling in aantal uitgedeelde huisverboden.

Uit onderzoek van het Verwey-jonker instituut blijkt dat er sinds 2013 bij ernstige huiselijk geweld zaken steeds minder vaak een huisverbod wordt opgelegd. Ook in de regio Hart van Brabant hebben we te maken met een daling. Dat is zorgelijk. Een huisverbod is een krachtig middel om een duidelijk signaal af te geven: wij accepteren geen huiselijk geweld. RTL Nieuws vroeg Teun Haans, manager bij Sterk Huis, om meer toelichting.

Het huisverbod

Een huisverbod wordt ingezet wanneer er sprake is van huiselijk geweld. In tegenstelling tot dat het slachtoffer een veilig onderkomen moet zoeken, wordt er bij een huisverbod de pleger de toegang tot zijn eigen woning geweigerd. 10 dagen lang mag de pleger niet naar huis en geen contact opnemen met het slachtoffer of de kinderen. Daarnaast wordt er bij het huisverbod direct hulpverlening gestart

Afkoelperiode voor 10 dagen

  • Als een geweldpleger een huisverbod krijgt van de burgemeester, mag hij zijn woning niet meer in en ook geen contact opnemen met zijn partner of de kinderen. De ‘afkoelingsperiode’ moet voorkomen dat het nog erger wordt.
  • De politie mag dan het huis in en de huissleutels van de agressor afpakken om te voorkomen dat diegene terugkomt naar huis. 
  • Het verbod is voor tien dagen, maar kan worden verlengd met maximaal achttien dagen. Op overtreding van het huisverbod staat een gevangenisstraf van maximaal twee jaar.
  • Hulpverleners en de politie vinden het huisverbod een krachtig middel tegen huiselijk geweld omdat het als het goed is een combinatie is van directe bescherming van de slachtoffers en tegelijkertijd hulp wordt geregeld voor alle gezinsleden, dus ook degene die gewelddadig is.
  • Huiselijk geweld is in de meeste gevallen geweld door een (ex-)partner. Vrouwen zijn vaker slachtoffer dan mannen, vooral als sprake is van structureel geweld.
    Bron: RTL Nieuws

Reden daling volgens onderzoek

In de vier grote steden in Nederland is er uitgezocht hoe het kan dat er steeds minder huisverboden worden opgelegd. De onderzoekers concluderen dat de reorganisaties bij de politie en in de zorg de grote boosdoeners zijn. Met de reorganisatie is er veel kennis over huiselijk geweld verloren gegaan. Politie en hulpverleners weten niet goed wanneer een huisverbod ingezet kan worden en dat het een krachtig middel kan zijn om geweld in een gezin te stoppen.

Gevolgen

In Nederland moeten meestal slachtoffers van huiselijk geweld vluchten uit hun eigen huis naar een veilige plek om het geweld te stoppen. Slachtoffers worden opnieuw slachtoffer door dat zij hun eigen vertrouwde omgeving achter moeten laten. Met een huisverbod kunnen we de dader uit huis halen en direct starten met hulpverlening voor alle gezinsleden. Wachten we te lang, dan is de kans op recidive groot. Slachtoffers krijgen niet de bescherming die ze moeten krijgen. Met een huisverbod en de daarbij horende hulpverlening kunnen we de soms jarenlange durende cirkel van geweld doorbreken.

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis