Sterk Huis en Traverse slaan handen ineen: samen sterk voor kwetsbare gezinnen

Kwetsbare gezinnen uit de regio Hart van Brabant die hulp of opvang nodig hebben komen nu vaak of bij Sterk Huis in Goirle of bij Traverse in Tilburg terecht. Maar vaak spelen er meerdere problemen tegelijkertijd zoals financiële zorgen, huisvesting, hulpvragen bij opvoeding of huiselijk geweld. Dat zorgt ervoor dat gezinnen vaak langdurig begeleiding of opvang nodig hebben en hulp van verschillende organisaties niet altijd op elkaar afgestemd is.

Om gezinnen zo goed mogelijk te kunnen helpen zonder dat ze heen en weer worden gestuurd tussen de organisaties of vaker terug komen gaan Sterk Huis en Traverse nog meer samenwerken. Bestuurders Lian Smits en Carina Kruijsse ondertekenden hiervoor op donderdag 29 april een intentieovereenkomst. In de intentieovereenkomst spreken de twee organisaties duidelijk af voor welke gezinnen ze gaan samenwerken en hoe ze dat gaan doen.

De professionals van beide organisaties werken dan nauw samen rondom een gezin. Zo worden gezinnen op meerdere gebieden tegelijkertijd geholpen in plaats van dingen na elkaar op te pakken.

 Een trajectregisseur van Traverse vertelt: “Een gezin wat in de opvang zit bij Traverse wordt vanuit daar al geholpen door ambulante specialisten van Sterk Huis voor bijvoorbeeld opvoedkundige vragen of problemen rondom huiselijk geweld. Andersom kunnen gezinnen die bij Sterk Huis verblijven door de financiële coaches van Traverse worden geholpen om hun financiële problemen op orde te krijgen.” Daardoor duren opnames en periode van begeleiding korter en zijn gezinnen sneller in staat weer regie te pakken op hun leven en weer zelfstandig te wonen in een eigen woning. De verwachting is dat gezinnen minder vaak terugkomen voor hulp.

Kennis en kunde

Sterk Huis biedt onder andere hulp bij huiselijk geweld en kindermishandeling en complexe opgroei- en opvoedvragen. Traverse richt zich voornamelijk op (nood-) opvang en huisvesting. Daarbij worden gezinnen wel geholpen met hun financiën, ook als ze weer zelfstandig gaan wonen, maar moeten ze vaak wachten op hulp voor bijvoorbeeld opvoedkundige vragen of specialistische zorg op het gebied van huiselijk geweld, kindermishandeling of trauma gerelateerde problematiek. Andersom heeft Sterk Huis minder plek om gezinnen op te vangen. De twee bestuurders zien veel kansen in de samenwerking:

Lian Smits, bestuurder Sterk Huis: “Traverse en Sterk Huis kunnen samen betere en completere hulpverlening bieden aan kinderen en gezinnen die het hard kunnen gebruiken. Ieders belang is dat kinderen veilig groot worden en kansen hebben voor hun toekomst. Dat kan het best als een gezin veilig en stabiel kan wonen en leven. En dan helpt het als we de kennis en de mogelijkheden van onze organisaties vanuit één manier van werken inzetten.”

Carina Kruijsse, bestuurder Traverse: “Het is een mooie kans om onze samenwerking te intensiveren en zo veel gezinnen uit de regio veel beter te kunnen ondersteunen. Het past in deze tijd om samen te werken. Zo benutten we de beschikbare kennis en hulp optimaal en worden gezinnen sneller en beter geholpen op meerdere vraagstukken tegelijkertijd. Dat gaan de gezinnen als eerste merken maar het levert mogelijk ook veel op voor andere organisaties en hulpverleners die bij een gezin betrokken zijn.”

Voor meer informatie:

Sterk Huis

Sophie Groels – communicatieadviseur
06 23 27 55 11
sophieroels@sterkhuis.nl

Traverse

Marloes van Drunen – communicatieadviseur
06 25 32 94 73
Marloes.vandrunen@smo-traverse.nl

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis