Ambulante Hulpvormen West-Brabant

hulpvormen-website

Sinds april 2020 biedt Sterk Huis in West-Brabant ambulante gezinshulp. Maar wat houdt dit nu precies in?

Complexe Scheidingen

Ruim 15 procent van de verbroken relaties mondt uit in een complexe scheiding. Daarbij belemmert een aanhoudend ernstig conflict het wederzijds belang van de ouders en het welzijn van de kinderen. Een complexe scheiding kenmerkt zich door grote problemen in de communicatie. De samenwerking tussen ouders verloopt niet goed, er is een hoge mate van angst, boosheid, wantrouwen en er is vaak sprake van een lange juridische strijd.
Als je een complexe scheiding niet goed aanpakt, wordt de situatie steeds erger en raken kinderen verder in de knel tussen hun ouders en omgeving. Team Complexe Scheidingen wil dit verminderen, behandelen en daarmee in de toekomst voorkomen met het Zorgprogramma Complexe Scheidingen: behandeling en begeleiding op maat voor ouders en kinderen die een enkelvoudige, complexe of zeer complexe conflictscheiding doormaken.

>> Folder High Conflict Forum

>> Zorgprogramma Complexe Scheidingen

Multi Systeem therapie

Wanneer er onrust is binnen het gezin en er sprake is van gedragsproblemen (bijvoorbeeld spijbelen, crimineel gedrag of te veel blowen), dan kan Multi Systeem Therapie een uitkomst bieden. MST verminderd het aantal ernstige delicten, verbetert het functioneren van het gezin en laat een afname zien in uithuisplaatsingen.

MST is een intensieve vorm van behandeling waarbij de speciaal opgeleide MST-therapeut het gezin meerdere malen per week in de thuissituatie bezoekt gedurende 3 tot 5 maanden. De behandeling is gericht op jongeren tussen de 12 en 18 jaar. De behandelaar is 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar. Ouders wordt geleerd en geholpen om de jongere succesvol te (bege)leiden in het gezin, op school, in de buurt en de vrije tijd.

Lees hier voor meer informatie.

>> Folder Multi Systeem Therapie

Intensieve Gezinsbehandeling

Het opvoeden van kinderen is niet altijd gemakkelijk. Complexe problemen kunnen de ontwikkeling van een kind belemmeren bijvoorbeeld als er sprake is van een (v)echtscheiding, een traumatische ervaring of een kind problematiek zoals ADHD, autisme of hechtingsproblemen. Komen ouders of verzorgers er zelf niet meer uit, dan kan tijdelijke ondersteuning helpend zijn. Eén van de hulpvormen die Sterk Huis biedt is Intensieve Gezinsbehandeling (IGB). Een ambulant hulpverlener komt dan in het gezin en ondersteunt ouders met betrekking tot de opvoeding waarbij sprake kan zijn van verschillende hulpvragen. Intensieve gezinsbehandeling is bedoeld voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Het doel is om samen in het gezin iets te veranderen waardoor het thuis beter gaat. Hierbij is zowel de betrokkenheid van ouders/verzorgers als de kinderen/ jongeren van belang.

>> Folder Intensieve Gezinsbegeleiding

Veiligheid voorop (SOS)

Is er (mogelijk) sprake van kindermishandeling in een gezin? Veiligheid voorop helpt bij het creëren van veiligheid voor kind en het gezin. Samen met het gezin en hun netwerk wordt in kaart gebracht waar er zorgen om zijn, wat de krachten van het gezin zijn en hoe we kunnen komen tot een veilige leefsituatie. Zodat het kind weer veilig kan opgroeien in een warm en fijn thuis. Het is een oplossingsgerichte benadering voor gezinnen waar de veiligheid van een kind een probleem vormt. Het doel van de werkwijze is dat het kind (weer) veilig kan opgroeien in het gezin. Bij Sterk Huis werken we met een team dat getraind is in het maken van veiligheidsplannen volgens de benaderingswijze Signs of Safety. Zij gaan samen met het ouders, kinderen, hun netwerk en de professionals aan de slag om gezamenlijk tot een goed plan te komen waarbij alle gezinsleden weer veilig zijn en zich veilig voelen. De hulpverlener stelt dit plan op met behulp van oplossingsgerichte vragen, waarmee sterke kanten van het gezin en uitzonderingen op de problemen zichtbaar worden, zodat het gezin zijn gedragsrepertoire kan uitbreiden.

Lees hier voor meer informatie.

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis