1+1=3 ‘Geen duur hopgedrag, brede hulp in één team’

Ongeveer anderhalf jaar geleden werd gestart met twee FACTjeugdteams*. In de regio Oost werd een team geformeerd met medewerkers van GGz Breburg en Kompaan en de Bocht en in de regio West bestaat het team uit medewerkers van GGz Breburg en Juzt. De teams opereren vanuit één locatie, waarbij behandel- en begeleidingsvormen vanuit beide organisaties ingezet worden die aansluiten bij de vraag van de cliënt. FACT is gericht op herstel en zelfcontrole over het gedrag en de leefomgeving. Deze organisatieoverstijgende samenwerking tussen jeugdzorg en jeugdpsychiatrie binnen één team is uniek voor Nederland. Ook cliënten ervaren daar de meerwaarde van.

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis