Actief tijdens het landelijk congres Jeugd in Onderzoek

Mayke en Tony.png

Op 9 maart jl. was de 11e editie van het druk bezochte congres Jeugd in Onderzoek. Dit keer was het thema  ‘werkzame elementen’.

Mayke Bakker van Kompaan en De Bocht was daar aanwezig met mw. dr. A.M. Weterings (Expertise Centrum Kind in de Pleegzorg)  om het pedagogisch (beslissings)model toe te lichten waar we bij pleegzorg mee werken. Het motto is: met een goed advies weer toekomst. Doel is om sneller helderheid te krijgen in het toekomstperspectief van een kind in pleegzorg.

Het Pedagogisch (beslissings) model is een zeer intensief traject voor kind, ouder, pleegouder en hulpverlener. Het kind staat centraal en de ouder krijgt intensieve begeleiding, gericht op zijn relatie met het kind. In een relatief korte periode ontstaat duidelijkheid over het opvoedperspectief van het kind tot in elk geval het 18e levensjaar. Bij Kompaan en De Bocht zijn de ervaringen positief. Voor het kind ontstaat weer een basis voor verdere groei en ontwikkeling en daarnaast weten ouders en pleegouders waar zij aan toe zijn. De werkwijze van het Pedagogisch (beslissings) model is gebaseerd op een theoretisch model en wordt middels praktijkonderzoek getoetst op effectiviteit.

Ook was er een  workshop o.a. met Monique van Driel rondom de vraag: Schept samenhang tussen alliantie en outcome in jeugdhulp professionele verplichtingen?

Deze workshop ging over het Brabantse Samen Sterker-programma (waarover een mini-symposium is georganiseerd op 31 maart 2015). In dit programma, waarin jeugdzorgaanbieders, provincie en praktijkonderzoekers de afgelopen vier jaar structureel samenwerkten, staat de samenhang tussen werkalliantie (hulpverlener-cliënt, hulpverlener-leidinggevende) en jeugdhulp-outcome centraal.

Na een introductie van Samen Sterker praktijkonderzoek en het programma, vormden de Samen Sterker deelprojecten de aanzet tot een korte discussie- en reflectieronde aan de hand van stellingen zoals:

Landelijk congres Jeugd in onderzoek pl bij tekst.png

Kernvraag daarbij was: welke praktijkimplicaties zouden de gepresenteerde resultaten moeten hebben en hoe kunnen we die impact faciliteren en borgen? Ofwel, hoe we komen van zicht op alliantie naar grip op alliantie en daarmee tot een meer (kosten)effectieve jeugdhulp?

Voor meer informatie: https://www.jeugdinonderzoek.nl/

 

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis