Zet de belangen van kinderen echt voorop: open de scholen na de kerstvakantie

opendescholen

Onderwijs is geen aan- uitknop
Na drie scholensluitingen trekken wij een grens: het is niet acceptabel om scholen dicht te houden. Onderwijs is geen aan- en uitknop, geen knipperlicht. Het is een essentieel onderdeel van opgroeien.

Wat zijn de echte waarden en principes?
Nederland is verplicht om de belangen van minderjarigen voorop te zetten en duidelijk te maken hoe die belangen meewegen. We waren blij dat de afgelopen maanden het Kabinet aangaf scholensluiting niet meer te willen. Maar waar blijven die principes als het echt heet wordt onder de voeten? Want alweer werden de scholen gesloten zonder goede onderbouwing. In december 2020 was het om ouders thuis te houden en een jaar later om grootouders te beschermen, terwijl er ook andere manieren zijn om dat te doen. Zoek naar alternatieven. Maak creatief gebruik van ruimte, tijd en menskracht. Nu worden minderjarigen verantwoordelijk gemaakt voor de gezondheid van volwassenen, maar worden de belangen van kinderen zelf vergeten. Onderzoek na onderzoek toont aan hoe schadelijk scholensluiting en andere beperkende maatregelen zijn voor kinderen en jongeren. Dat die impact opnieuw niet terugkomt in de belangenafweging toont aan dat de jeugd in dit beleid geen prioriteit is. Daarbij laat het een gebrek aan inzicht in de leefwereld en omstandigheden van kinderen en jongeren zien.

Open de scholen
Het is niet duidelijk in hoeverre scholen bijdragen aan de toename van ernstige ziekte en druk op de zorg. Scholen zijn weer als onderdeel van een groter geheel meegenomen. Een heldere belangenafweging mist. Daarom maken wij ons grote zorgen over de situatie ná 10 januari. Kabinet: open in ieder geval na de kerstvakantie de scholen, zorg dat ze openblijven en zet vanaf vandaag de belangen van kinderen en jongeren echt voorop.

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis