“We willen dat het een comfortabeler onderwerp wordt”

ook-de-lvber-heeft-recht-op-zijn-seksualiteit

Nathali van Hirtum werkt als gedragswetenschapper bij Sterk Huis en het thema seksualiteit wordt ook in de vakgroep regelmatig aangehaald. Ze vertelt waarom dit van belang is. Nathali: “Het is een belangrijk thema, omdat het een onderdeel is van de opvoeding. We hebben bij Sterk Huis te maken met kinderen en jongeren die beschadigd zijn, die vaak kampen met hechtings- en traumaproblematiek, wat ze kwetsbaar maakt als het gaat over seksueel grensoverschrijdend gedrag.”

Lastig onderwerp

Dit klinkt logisch, maar voor veel mensen blijkt het toch een lastig onderwerp om over te praten. Dat geldt zowel voor collega’s als voor kinderen of jongeren zelf. Nathali: “De één praat er makkelijker over dan de ander en ook voor gedragswetenschappers is het niet altijd een makkelijk thema.” Een paar jaar geleden was seksualiteit een focusthema binnen Sterk Huis en toen is de visie herschreven. Daarnaast is de basistraining seksualiteit en intimiteit ontwikkeld die voor alle medewerkers verplicht is. Nathali: “We willen graag dat het een comfortabeler onderwerp wordt voor de collega’s om over te praten. Dat ze weten wat normaal is in de seksuele ontwikkeling en wat niet.”

Methodieken

Nathali vervolgt: ”We zetten allerlei methodes in op dit gebied. Zo gebruiken we het Vlaggensystem om te kijken of bepaald gedrag passend is bij de leeftijd. Wanneer er iets tussen twee jongeren gebeurd is, kun je met het Vlaggensysteem kijken of dat passend gedrag is of niet. Ook zijn er diverse protocollen gericht op seksualiteit, waardoor medewerkers weten hoe te handelen. Daarnaast voeren we taxatiegesprekken bij vage onthullingen, waarvoor enkele collega’s getraind zijn. Er wordt dan een inschatting gemaakt van wat het verhaal is van de vage onthulling en daaruit volgt een handelingsplan voor een vervolg.”

Alert zijn en blijven

Vorig jaar zijn er in korte tijd een paar incidenten geweest, waardoor we weer wat meer aandacht voor dit thema willen. Nathali: “Het is belangrijk om goed te weten wat we als hulpverleners kunnen en moeten doen. Daarom gaat de vakgroep dit jaar ook weer naar de rol van de gedragswetenschapper kijken op dit gebied. ‘Is het voor iedereen even gemakkelijk om hierover te praten?’; ‘Hoe staan de nieuwe collega’s hierin?’; ‘Wat komen we tegen in de praktijk?’. Als je hier zelf stevig instaat, kun je het ook beter overbrengen. Het feit dat we kwetsbare kinderen, jongeren, maar ook volwassenen geconcentreerd bij elkaar hebben wonen, maakt dat we hier altijd alert op moeten zijn en blijven. Het is belangrijk dat we de juiste kennis hebben. We behandelen kinderen, maar we voeden ze ook op. We gaan ervanuit dat kinderen voorgelicht zijn, maar dat moet je altijd checken. Omdat we met kwetsbare cliënten te maken hebben, is extra aandacht hiervoor nodig.”

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis