Vrijwilligers vacature Begeleider koffiecorner

Begeleider koffiecorner
Minimaal 1 dagdeel per week
09.00 tot 13.00 uur of 12.30 tot 16.30 uur

Doel van de vrijwilligersfunctie

Als vrijwilliger werk je samen met de coördinator van de vrijwilligers, het groepshoofd Catering & Service en de ervaringsplaats-medewerkers in de koffiecorner die bezocht wordt door mensen van intern en extern. De vrijwilliger geeft , samen met de coördinator van de vrijwilligers en het groepshoofd Catering & Service, cliënten van Kompaan en De Bocht de mogelijkheid om weer te re-integreren binnen de arbeidsmarkt en is mede verantwoordelijk voor een verzorgde leerwerkplek. Je draagt bij aan de nieuw op te bouwen toekomst van vrouwen die hier eerder geen kans toe hebben gezien.

Organisatorische positie

Als vrijwilliger van de koffiecorner ben je werkzaam binnen het team leer-werkcentrum/catering op de Rillaersebaan. Je wordt functioneel aangestuurd door de coördinator van de vrijwilligers en het groepshoofd Catering & Service. Je ontvangt daarnaast operationele aanwijzingen van je naaste collega’s.

Werkzaamheden

Als vrijwilliger stel je de consumpties en snacks beschikbaar voor verkoop. Je bent een voorbeeld van gastvrijheid, laat zien hoe je hygiënisch werkt, en stuurt cliënten aan om samen met jou taken op te pakken, zoals de afwas en het schoonhouden van de koffiecorner. Je leert hoe je conform de geldende eisen en normen voor hygiëne moet werken. Je leert alle regels van de HACCP die ook gelden voor de horeca, dat maakt dat deze functie ook goed staat op je CV als je in de toekomst werk in de horeca zou willen doen. Daarnaast beheer en bewaak je de voorraad. Je leert hoe je voorraadbeheer moet doen en in overleg met het Groepshoofd Catering & Services mag je ook zelf bestellingen doen. Je leert de bestellingen te controleren en hoe je deze levensmiddelen goed op kan slaan. Je betrekt daarbij cliënten van Kompaan en de Bocht die taken kunnen uitvoeren, die jij dan weer controleert.

Als goed gastheer/gastvrouw waak je over de sfeer, dus een positieve mensgerichte werkhouding is nodig om opbouwend met cliënten te kunnen werken, maar ook om gasten positief te benaderen. Je bent een inspirerend voorbeeld voor cliënten van Kompaan en de Bocht die graag aan hun eigen toekomst bouwen door samen met jou dit werk aan te pakken.

Je neemt deel aan werkoverleg, om de gang van zaken in de koffiecorner goed te kunnen terugkoppelen en te streven naar een goede begeleiding op de werkplek.

Duur van het vrijwilligerswerk

De vrijwilligersovereenkomst wordt in principe voor een onbepaalde periode aangegaan, met een proefperiode van twee maanden. Na afloop van de proefperiode vindt er een evaluatiegesprek plaats, zodat wederzijds kan worden afgestemd of het werk naar tevredenheid is. Het is ook mogelijk deze vacature aan te gaan voor een vooraf afgesproken periode, rekening houdend met de inspanning van inwerken, en het te verwachten rendement hieruit.

Minimaal één keer per jaar is er overleg over het verloop van de werkzaamheden en de tevredenheid van beide partijen daarover, zodat eventuele problemen ondervangen kunnen worden en partijen hun verwachtingen op elkaar kunnen (blijven) afstemmen.

Werktijden

In overleg wordt de dagdeel of dagdelen per week ingepland. De ochtenden van 09.00 tot 13.00 uur en middag van 12.30 tot 16.30.

Wij bieden:

Tijdens je werkuren wordt je begeleid door een collega van de catering en door de coördinator. Na de proefperiode vindt er een evaluatiegesprek plaats. Daarna zal dit jaarlijks terugkeren. Indien van toepassing wordt je ook meegenomen in het teamoverleg dat plaatsvindt. Deze werkplek is uitdagend voor mensen die graag coachend werken, of thuis willen raken in een horecafunctie. Daarnaast ontvang je een onkostenvergoeding van 30 euro per maand indien je minder dan
10 uur per week vrijwilligerswerk uitvoert en 40 euro per maand indien je 10 uur of meer per week vrijwilligerswerk uitvoert.

Bijzonderheden

Als vrijwilliger mag je deelnemen aan de activiteiten van de Personeelsvereniging van Kompaan en De Bocht. Je wordt meegenomen in een uitstapje met het team en de leidinggevende waaronder je valt. Kompaan en de Bocht is verplicht een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen en helpt je bij deze persoonlijke aanvraag . Hiervoor krijg je een link vanuit Dienst Justis op zijn/haar persoonlijk e-mailadres. Als je in de eerste maand géén originele VOG kan overhandigen bij de afdeling P&O, dan zijn we genoodzaakt de vrijwilligersovereenkomst te beëindigen. De kosten voor de VOG worden door Kompaan en De Bocht vergoed bij het overhandigen van de originele VOG met het betalingsbewijs.

Als je interesse hebt voor deze vacature, stuur dan een email met een korte motivatie en eventuele werkervaring naar: P&O@kompaanendebocht.nl

Voor vragen over de vacature kun je terecht bij Annelies Verschueren, Jolanda Siemons of Bregje van Tilborg. Zij zijn bereikbaar via het telefoonnummer van locatie De Bocht 013-5433073 of via mailadres
anneliesverschueren@kompaanendebocht.nl , jolandasiemons@kompaanendebocht.nl of bregjevantilborg@kompaanendebocht.nl

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Sterk Huis houd je op de hoogte
ErrorHere