Vrijwilligers vacature Begeleider koffiecorner

Vrijwilligers Vacature
Begeleider koffiecorner
Minimaal 1 dagdeel per week
09.00 tot 13.00 uur of 12.30 tot 16.30 uur

 

Doel van de vrijwilligersfunctie

Als vrijwilliger werk je samen met de coördinator van de vrijwilligers, het groepshoofd Catering & Service en de ervaringsplaats-medewerkers in de koffiecorner die bezocht wordt door mensen van intern en extern.

De vrijwilliger geeft , samen met de coördinator van de vrijwilligers en het groepshoofd Catering & Service,

cliënten van Sterk Huis de mogelijkheid om weer te re-integreren binnen de arbeidsmarkt en is mede verantwoordelijk voor een verzorgde leerwerkplek. Je draagt bij aan de nieuw op te bouwen toekomst van vrouwen die hier eerder geen kans toe hebben gezien.

Organisatorische positie
Als vrijwilliger van de koffiecorner ben je werkzaam binnen het team leer-werkcentrum/catering op de Rillaersebaan. Je wordt functioneel aangestuurd door de coördinator van de vrijwilligers en het groepshoofd Catering & Service. Je ontvangt daarnaast operationele aanwijzingen van je naaste collega’s.

Werkzaamheden
Als vrijwilliger stel je de consumpties en snacks beschikbaar voor verkoop. Je bent een voorbeeld van gastvrijheid, laat zien hoe je hygiënisch werkt, en stuurt cliënten aan om samen met jou taken op te pakken, zoals de afwas en het schoonhouden van de koffiecorner. Je leert hoe je conform de geldende eisen en normen voor hygiëne moet werken. Je leert alle regels van de HACCP die ook gelden voor de horeca, dat maakt dat deze functie ook goed staat op je CV als je in de toekomst werk in de horeca zou willen doen.

Daarnaast beheer en bewaak je de voorraad. Je leert hoe je voorraadbeheer moet doen en in overleg met het Groepshoofd Catering & Services mag je ook zelf bestellingen doen. Je leert de bestellingen te controleren en hoe je deze levensmiddelen goed op kan slaan. Je betrekt daarbij cliënten van Sterk Huis die taken kunnen uitvoeren, die jij dan weer controleert.

Als goed gastheer/gastvrouw waak je over de sfeer, dus een positieve mensgerichte werkhouding is nodig om opbouwend met cliënten te kunnen werken, maar ook om gasten positief te benaderen. Je bent een inspirerend voorbeeld voor cliënten van Sterk Huis die graag aan hun eigen toekomst bouwen door samen met jou dit werk aan te pakken.

Je neemt deel aan werkoverleg, om de gang van zaken in de koffiecorner goed te kunnen terugkoppelen en te streven naar een goede begeleiding op de werkplek.

Duur van het vrijwilligerswerk
De vrijwilligersovereenkomst wordt in principe voor een onbepaalde periode aangegaan, met een proefperiode van twee maanden. Na afloop van de proefperiode vindt er een evaluatiegesprek plaats , zodat wederzijds kan worden afgestemd of het werk naar tevredenheid is. Het is ook mogelijk deze vacature aan te gaan voor een vooraf afgesproken periode, rekening houdend met de inspanning van inwerken, en het te verwachten rendement hieruit.

Minimaal één keer per jaar is er overleg  over het verloop van de werkzaamheden en de tevredenheid van beide partijen daarover, zodat eventuele problemen ondervangen kunnen worden en partijen hun verwachtingen op elkaar kunnen (blijven) afstemmen.

Werktijden
In overleg wordt de dagdeel of dagdelen per week ingepland. De ochtenden van 09.00 tot 13.00 uur en middag van 12.30 tot 16.30.

Wij bieden:
Tijdens je werkuren wordt je begeleid door een collega van de catering en door de coördinator.
Na de proefperiode vindt er een evaluatiegesprek plaats. Daarna zal dit jaarlijks terugkeren. Indien van toepassing wordt je ook meegenomen in het teamoverleg dat plaatsvindt.

Deze werkplek is uitdagend voor mensen die graag coachend werken, of thuis willen raken in een horecafunctie. Daarnaast ontvang je een onkostenvergoeding van 20 euro per maand indien je 1 dagdeel per week vrijwilligerswerk uitvoert en 30 euro per maand indien je 2 dagdelen of meer per week vrijwilligerswerk uitvoert.

Bijzonderheden
Als vrijwilliger wordt je meegenomen met een uitstapje met het team en de leidinggevende waaronder je valt. De vrijwilliger dient een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) digitaal aan te vragen en ontvangt hiervoor een link vanuit Dienst Justis op zijn/haar persoonlijk e-mailadres. Wanneer de afdeling P&O van Sterk Huis voor je eerste werkdag géén originele VOG in haar bezit, dan eindigt de vrijwilligersovereenkomst. De kosten voor de VOG worden door Sterk Huis vergoed bij het overhandigen van de originele VOG met het betalingsbewijs.

Bij interesse graag via onderstaand mailadres je motivatie en CV mailen naar:
PZ@sterkhuis.nl

Voor vragen over de vacature kun je terecht bij Annelies Verschueren of Hélène Notenboom. Zij zijn  bereikbaar via het telefoonnummer (013) -5433073 of via mailadres AnneliesVerschueren@sterkhuis.nl of HeleneNotenboom@sterkhuis.nl

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Sterk Huis houd je op de hoogte
ErrorHere