Veelbelovende eerste uitkomsten van onderzoek naar effecten van scheidingshulp

scres scheidingshulp tekening gescheiden ouders

Ongeveer 86.000 kinderen per jaar krijgen te maken met een scheiding van hun ouders. Met de meeste van die kinderen gaat het na enige tijd weer goed, maar ruim 17.000 van hen houden veel last van de scheiding. In de jeugdhulp zijn kinderen met gescheiden ouders oververtegenwoordigd. Nieuw onderzoek toont aan dat hulpverlening bij complexe scheiding een oplossing kan bieden.

Hulpverlening bij (complexe) scheiding heeft zin

In september 2020 berichtte het programma Reporter Radio dat gezinnen die een ‘vechtscheiding’ doormaken nauwelijks baat hebben bij hulptrajecten van jeugdzorg. Recent onderzoek naar de werkzaamheid van scheidingshulp toont echter aan dat hulpverlening aan kinderen en hun ouders in een complexe scheiding wel degelijk verbetering kan opleveren. Het onderzoek werd uitgevoerd door Universiteit Utrecht, iHub en Sterk Huis in samenwerking met 15 praktijkorganisaties. Aan het onderzoek werkte een representatieve steekproef van 61 gezinnen mee. Zij kregen hulp op basis van de methodieken Ouderschap Blijft of Ouderschap Na Scheiding.

Betere samenwerking en communicatie

Uit de resultaten blijkt dat zowel de interventies ‘Ouderschap Blijft’ als ‘Ouderschap Na Scheiding’ kunnen zorgen voor een duidelijke verbetering in de samenwerking en communicatie tussen gescheiden ouders. Dit resulteert onder andere in minder conflicten en een hoger welzijn voor zowel ouders als kinderen. Het onderzoek levert daarnaast informatie op over de kenmerken van de groeiende groep kinderen en hun ouders die hulpverlening krijgen bij een complexe scheiding. De resultaten gaven ook een eerste inzicht in de werkzaamheid van hulp aan deze gezinnen. De uitkomsten zijn direct van waarde voor professionals, methodiekontwikkelaars en beleidsmakers en daarmee van groot belang voor de kinderen en ouders waar zij dagelijks voor werken.

Inzicht in scheidingssituatie

Voor het meten van de uitkomsten van hulp, gebruikten de onderzoekers het praktijkinstrument SCReening en Evaluatie bij Scheidingshulp (SCRES). Ingebed als methodisch middel bij aanvang en einde van de hulpverlening, biedt de SCRES waardevolle inzichten in hoe ouders en kinderen hun situatie ervaren. Hierdoor konden hulpverleners de ondersteuning beter afstemmen op de specifieke behoeften van elk gezin en bij afronding van de hulp met het gezin evalueren wat bereikt was. Tegelijkertijd was de SCRES het belangrijkste instrument voor de wetenschappelijke dataverzameling. Meer informatie over de SCRES vind je in Augeo Magazine.

Vervolgonderzoek

De positieve uitkomsten van het onderzoek geven een eerste aanwijzing dat scheidingshulp daadwerkelijk kan bijdragen aan verbetering van de scheidingssituatie. Verder onderzoek hiernaar is hard nodig en is dit jaar door dezelfde onderzoekers in gang gezet. In dat vervolgonderzoek richten zij zich op het beter begrijpen van welke elementen van jeugdhulp bij scheiding het meest bijdragen aan succes hiervan bij verschillende doelgroepen (meer informatie vind je op de website van ZonMw).

In deze factsheet lees je meer over de uitkomsten van het onderzoek. 

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis