Uitnodiging: traumabehandeling nieuwe stijl

De bijeenkomst gaat over de behandeling van Vroeg Chronisch Trauma (VCT) binnen de 24uurs hulpverlening van Kompaan en De Bocht. Veel kinderen, jongeren en vrouwen, die van onze hulp gebruik maken, hebben vaak herhaaldelijk, ingrijpende en pijnlijke gebeurtenissen meegemaakt. Denk aan misbruik, mishandeling, verwaarlozing en verlieservaringen. Deze ervaringen kunnen de ontwikkeling blokkeren. Traumabegeleiding en -behandeling is daarom een belangrijk uitgangspunt in de hulpverlening aan kinderen, jongeren en vrouwen bij Kompaan en De Bocht. Het is een voorwaarde om verder te kunnen bouwen aan een (zelfstandige) toekomst en terugkerende patronen te doorbreken. In de praktijk komen wij veel jongeren tegen waarbij reguliere traumabehandeling niet werkt. Deze jongeren ontwikkelen forse gedragsproblemen, veroorzaken vaak grote problemen op school en in de maatschappij en staan niet open staan voor traumabehandeling. Juist voor deze doelgroep biedt Kompaan en De Bocht nu een behandeling.
Sinds 2 jaar werken we in de behandelgroepen met  de methode ‘Slapende Honden’ van
Arianne Struik (ontwikkelingspsycholoog). De kern daarvan is: Hoe kun je op een veilige en gestructureerde manier trauma’s verwerken zodat ze niet langer de ontwikkeling blokkeren en problemen niet steeds terug komen door een terugval in oude gedragspatronen? Graag willen we onze nieuwe werkwijze en de resultaten van de hulpverlening presenteren. Daarnaast zal toegelicht worden op welke manier deze methodiek op dit moment binnen de pleegzorg geïmplementeerd wordt en hoe de veranderde visie en begeleidingsvormen een antwoord bieden op de transgenerationele problematiek zoals die in de vrouwenhulpverlening gezien wordt.
Waar & wanneer?
woensdag 13 april 2016
van 16.00 – 18.00 (inloop vanaf 15.30 uur)
bij Kompaan en De Bocht  aan de Rillaersebaan 75 in Goirle
Aanmelden
Inschrijven kan voor 13 maart via dit formulier.
De bevestiging met het programma ontvangt u eind maart.

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis