Training huwelijksdwang achterlating en eergerelateerd geweld

Jaarlijks trouwen naar schatting honderden Nederlandse jongeren tegen hun zin. Vooral jongeren tussen de 16 en 25 jaar met een niet-westerse achtergrond zijn kwetsbaar voor uithuwelijking. Leerkrachten, docenten en andere professionals komen huwelijksdwang, achterlating en ander eergerelateerd geweld vaak pas op het spoor als het te laat is. De signalen worden vaak gemist: dikwijls zijn die niet duidelijk en jongeren praten er niet gauw over.

Onderwijsinstellingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de preventie en signalering van huwelijksdwang, achterlating en ander eergerelateerd geweld. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kompaan en De Bocht en Fier gevraagd om docenten en betrokken zorgprofessionals vaardiger te maken in het waarnemen en handelen bij signalen van huwelijksdwang, achterlating en eergerelateerd geweld. Hiervoor is een landelijk gratis trainingsaanbod ontwikkeld voor iedereen binnen het onderwijs die werkt met jongeren uit niet-westerse culturen.

Deze gratis trainingen zijn een noodzaak binnen het onderwijs en worden aangeboden met een nadrukkelijke reden. De doelgroep jongeren die te maken heeft met huwelijksdwang, achterlating en eergerelateerd geweld is veelal een onzichtbare doelgroep. Het betreft vaak meisjes en jongens die weinig deelnemen aan het maatschappelijke leven. School is vaak één van de weinige plekken waar deze jongeren veel tijd doorbrengen naast hun leven thuis. Docenten en zorgprofessionals binnen onderwijsinstellingen zijn bij uitstek de aangewezen personen om signalen rondom deze thema’s waar te nemen en op te pakken.

Lees meer …

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis