Terugblikken met Ontwikkeltafel 16-27 jaar

Praatplaat2

De Ontwikkeltafel 16-27 jaar is in het leven geroepen om clusteroverstijgend te kijken hoe Sterk Huis rondom bepaalde thema’s krachten kan bundelen en de gezamenlijke visie kan uitdragen. Het is tijd om eens te kijken wat er allemaal al is gedaan door deze groep. Dat doen we samen met Dennis Kools, jeugdzorgwerker bij cluster 3 en één van de deelnemers aan de Ontwikkeltafel 16-27 jaar.

Praatplaat
Dennis: “Een flink project waar de ontwikkeltafel mee bezig is geweest, is de praatplaat Op weg naar Zelfstandigheid. Deze is gemaakt in samenwerking met alle gedragsdeskundigen. Doel was het vertalen van de visie van Sterk Huis en wat we al doen in een handzaam en duidelijk overzicht. ziet er best druk uit en het voelde als ‘iets wat erbij kwam’. Het is niet iets wat extra is, maar een overzicht van wat we al deden en hoe we te werk gaan. We wilden dat de informatie handzamer en meer toegankelijk werd voor zowel mentoren als voor jongeren.”

Deze praatplaat hangt bij de verschillende groepen in de werkkamers en wordt ook gebruikt tijdens werkoverleggen en in gesprekken met jongeren. Dennis: “Het helpt ons om eenduidig te werken. Doordat het uitgaat van de visie en steeds opnieuw erbij gepakt wordt, zorgt het voor herkenning van methodieken, erkenning van werkwijzen en stroomlijning. Het is een kapstok in ons werk met jongeren waar eigenlijk alles in terugkomt en het maakt voor de jongeren ook duidelijk wat we doen en hoe we het doen. In de begeleiding/behandeling kunnen we het erbij pakken en kijken wat er al gedaan is, wat de volgende stap is naar zelfstandigheid en hoe we daarbij kunnen ondersteunen.”

Middelengebruik
Omgaan met middelengebruik is een ander thema dat veel aandacht heeft gehad de afgelopen tijd. Ook hier is op basis van de visie van Sterk Huis een handleiding opgesteld voor medewerkers. Dennis vertelt: “Bij middelengebruik en het omgaan daarmee spelen ervaringen, normen en waarden en eigen overtuigingen van de hulpverlener ook een grote rol. We willen zorgen voor gedragsverandering door motiverende gespreksvoering.” Die grondhouding van de hulpverlener is gebaseerd op SOCA: Samenwerken, Ontlokken verandertaal, Compassie en Acceptatie. Met respect en belangstelling voor en vertrouwen en interesse in de jongere, met respect voor het maken van eigen keuzes en het erkennen van de sterke kanten van en de inzet door de jongere.

Bewustwording van je eigen houding is essentieel bij werken met jongeren die middelen gebruiken. Dennis: “Jenneke en Nelleke hebben enkele groepen al bezocht om de visie omtrent middelengebruik te bespreken. Inmiddels wordt bekeken hoe de kartrekkers hierin een rol kunnen gaan spelen om deze visie verder te implementeren, zorgen dat medewerkers weten hoe Sterk Huis aankijkt tegen middelgebruik en hoe je hier als hulpverlener mee om kunt gaan. Voor de kartrekkers organiseren we bijeenkomsten waar zij hun vragen kunnen stellen. Waar lopen zij in de dagelijkse praktijk tegenaan en welke ondersteuning is op de groepen nodig?”

Vooruitblik
Dennis kijkt terug op twee intensieve en mooie projecten die bijdragen aan onze gezamenlijkheid als Sterk Huis: “Aankomend jaar zal de Ontwikkeltafel 16-27 jaar zich onder andere bezig gaan houden met een zinvolle dagbesteding voor cliënten en het voorkomen van dakloosheid bij jeugd en jongvolwassenen. Natuurlijk zetten we ook nog voort waar we nu mee bezig zijn, zoals de praatplaat en middelengebruik. Daarmee zijn we goed op weg, maar we zijn er nog niet.”

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis