Sterk Huis wordt onze nieuwe naam

In de afgelopen jaren is ons werkveld en onze organisatie flink veranderd. Zo openen we in 2018 officieel ons nieuwe Sterk Huis.

Bij Sterk Huis bouwen we verder aan onze krachtenbundeling van jeugdzorg en vrouwenhulpverlening en verbinden we onze expertise op gebied van veiligheid, opgroeien en ontwikkeling. Sterk Huis is er voor iedereen die hulp nodig heeft. Een warme en veilige omgeving om met grote opvoedings- en ontwikkelingsvragen of in tijden van crisis tot rust te komen en hulp te vinden. En te bouwen aan een veilig en zelfstandig leven.

Onze maatschappelijke opdracht Sterk Huis is ook een manier van denken en werken. Het is onze maatschappelijke opdracht om kinderen en gezinnen betere kansen op een goede toekomst te bieden. Vanuit onze kennis en vakmanschap in behandeling van complexe problemen en kwetsbare situaties, investeren we ook in het tijdig signaleren van risico’s en het voorkomen van grote problemen. Dit doen we altijd in samenwerking met scholen, gemeenten en huisartsen.

Sterk Huis gelooft dat een samenleving waarin iedereen gezien wordt een betere samenleving is. Een samenleving waarin iedereen gezien wordt biedt mensen meer kans op een stabiel, veilig, zelfstandig en veerkrachtig leven. Om zo te bouwen aan een betere toekomst

Sterk Huis

Steeds Sterker

Mede namens alle medewerkers,

Lian Smits

bestuurder Sterk Huis

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis