Sterk Huis levert bijdrage aan workshop intieme terreur tijdens Vakdag Veiligheid en Zorg

vormen-huiselijk-geweld

Op 15 januari kwamen ruim 400 netwerkcollega’s van de GGZ, het Openbaar Ministerie, de Politie, Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering, Veilig Thuis en GGD bij elkaar tijdens de landelijke Vakdag Veiligheid en Zorg, samen verder! Serife Cetin van Sterk Huis leverde als deskundige een bijdrage aan de workshop Intieme Terreur.
 
Binnen het domein Zorg en Veiligheid is samenwerken hét sleutelwoord. De afgelopen jaren is er dan ook door alle betrokken organisaties hard gewerkt om deze samenwerking te verbeteren en te bestendigen. De Vakdag Veiligheid en Zorg is bedoeld voor iedereen die dagelijks werkt aan de veiligheid van en/of zorg voor kwetsbare personen en gezinnen. In kleinere groepen werden verschillende casuïstiek besproken, bijvoorbeeld op het gebied van stalking of jeugdcriminaliteit. Bij alle casusbesprekingen was een deskundige aanwezig, die reageerde op de gesprekken.

Intieme Terreur

In de workshop Intieme Terreur gingen de deelnemers aan de hand van een casus op zoek naar de uitdagingen, werkzame elementen, valkuilen en rode vlaggen. Ze bespraken op welke manier betere samenwerking kan bijdragen aan een betekenisvolle aanpak en formuleerden ieder voor zich welke concrete stap vooruit zij daarin zelf de volgende dag kunnen zetten. ook een Serife Cetin van Sterk Huis was reageerde als deskundige op de gesprekken in de groep. Zo werd haar deskundigheid meteen toepasbaar gemaakt in de praktijk en konden de deelnemers deze expertise meenemen in hun uitwerking.

Stap 1 en 5: Uitdagingen
Uitdagingen zijn concrete stappen die je kunt benoemen waarmee je dichterbij het doel kunt komen, maar die nog niet gezet zijn. Door de aanwezigen werden verschillende stappen aangedragen, zoals het losweken van de verdachte, het eerder betrekken van het OM, het vastleggen van signalen, wie voert de regie en hoe is de samenwerking geregeld (zelfde informatie, wie zorgt voor wat – veiligheid gezin/wie richt zich op de dader?)

Stap 2 Werkzame elementen
De werkzame elementen zijn onmisbare onderdelen die zorgen dat een interventie, aanpak of samenwerking werkt. Daar werden het geduld van professionals en de lang adem genoemd, maar ook dat zorgen meteen serieus moeten worden genomen en dat er vroegtijdig overleg moet zijn en een duidelijk plan van aanpak. Het volgen van de stappen in de meldcode is van belang.

Stap 3 Valkuilen
Gedragingen in de samenwerking die niet consistent zijn aan de bedoeling vormen de valkuilen. Dit gedrag verstoort en houdt verbetering tegen. Ook hier werd door de aanwezigen gepleit voor het gezamenlijke doel en het delen van informatie, maar ook voor meer aandacht voor de pleger, zeker wanneer slachtoffer en dader samen verder willen. Daarnaast wordt bij een contactverbod soms ten onrechte gedacht dat het dan veilig is en een casus moet niet te vroeg worden afgesloten. 

Stap 4 Rode vlaggen
Rode vlaggen zijn signalen, waarnemingen waarvan je je bewust moet zijn om goede interventies te plegen. In de workshop werden verschillende rode vlaggen benoemd: toename in ernst en frequentie, escalatie, isoleren, controle en dwang, aanwezigheid van vuurwapens, afhankelijkheid, fysiek en seksueel geweld, bedreiging met de dood van slachtoffers en/of betrokkenen, dreiging van zelfdoding, extreme angst.

Samenwerking

Alle ontmoetingen op deze dag en de overtuiging dat samenwerking het verschil maakt, zorgden voor veel enthousiasme en inzet. Ook de workshop Intieme Terreur leverde inspiratie en concrete stappen voor verbetering van de samenwerking van morgen. Ieta Polman, procesbegeleider en coach op het gebied van veiligheid en zorg en Nicole Jansen, projectleider bij Politie Nederland waren blij met de bijdrage en praktische ondersteuning door Serife Cetin: “Ze weet haar kennis en ervaring goed te delen en dat was helpend voor de deelnemers om de aanpak bij intieme terreur beter te begrijpen!”

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis