Intieme terreur: kennisdeling door Sterk Huis

symptomen

Intieme terreur is een bijzonder ernstige vorm van geweld. Bij intieme terreur is er sprake van een machtsverschil tussen de partners. Eén partner oefent dwang en controle uit op de andere partner. Door bijvoorbeeld vrijheid te beperken, te isoleren, door het gebruik van, (vaak) ernstig geweld (lichamelijk of psychisch), maar ook seksueel. Het slachtoffer en eventuele kinderen voelen zich continu bedreigd en onveilig. De kans op een dodelijke afloop is bij deze geweldsvorm flink verhoogd. Wekelijks worden er vrouwen vermoord, bij veel vrouwen wordt er een patroon gezien dat achteraf te typeren is als intieme terreur.

Omdat er nog te weinig kennis is van deze geweldsvorm, probeert Sterk huis hier op verschillende manieren aandacht te vragen. Wanneer meer mensen signalen herkennen en weten wat te doen als ze hiermee worden geconfronteerd, kunnen we deze ernstige vorm van huiselijk geweld eerder stoppen. Het grote publiek bereiken we via onze sociale kanalen en bijvoorbeeld via interviews op televisie.  In de training Intieme terreur nemen we professionals mee in signalering, rode vlaggen, handelingsperspectief en laten we ze doorleven en ervaren wat macht met mensen doet. Informeer naar de mogelijkheden via academie@sterkhuis.nl

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis