Sterk Huis doet oproep aan de politiek: Elk kind verdient de beste kansen!

De beste kansen op een veilig en zelfstandig leven.
Omdat het écht beter kan!

 

Over de ambitie van onze regio bestaat geen discussie: elk kind verdient de best mogelijke start en de beste kansen op een gezonde en veilige toekomst.

In de praktijk is dit minder vanzelfsprekend. Ook in onze regio kennen we kinderen die opgroeien in armoede, vroegtijdig hun school verlaten of worden verwaarloosd. Vaak zijn gezinnen met ontwikkelings- en veiligheidsproblemen van generatie op generatie kwetsbaar. Met ellendige gevolgen, van schooluitval tot jeugdprostitutie; van huiselijk geweld tot criminaliteit.

Deze kinderen en gezinnen gunnen we een beter perspectief. Dat vraagt om een deskundige én preventieve aanpak in risicovolle situaties. Vaak wordt er nu jaren te laat ingegrepen, als problemen al groot zijn en de kans op succes veel kleiner is. Met inzet van kennis en expertise die aansluit bij de problemen die leven op scholen en in wijken, kunnen we volgende generaties écht een goede toekomst bieden.

We doen een oproep aan de politiek  te investeren in de beste kansen voor kinderen en gezinnen

Gemeenten hebben een centrale rol in het creëren van de beste kansen voor kinderen en gezinnen. Daarom roepen wij iedereen die betrokken is bij de gemeentepolitiek in de regio Hart van Brabant op onderstaande punten mee te nemen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen en in het collegeakkoord op te nemen.

  1. Investeer in een stabiele en veilige basis van opvang en deskundige hulpverlening voor kinderen en gezinnen met de meest complexe problematiek.
  2. Investeer in preventie en een deskundige, multidisciplinair aanpak bij huiselijk geweld en kindermishandeling; opgroei- en ontwikkelingsproblemen. Dit is noodzakelijk om veel menselijk leed en hoge maatschappelijke kosten te voorkomen.
  3. Stimuleer teams op “maat van de problemen” in wijkteams, op scholen en bij huisartsen; en ondersteun de ontwikkeling van integrale zorgprogramma’s en een ontwikkeling naar een ‘continuüm van zorg op maat’.
  4. Investeer in het verzamelen van data en de doorontwikkeling van (wetenschappelijke) kennis om risico’s en potentieel risicogedrag eerder te herkennen. Om zo ernstig ontwikkelingsproblemen en trauma effectief te kunnen behandelen.
  5. Vergroot de toegang tot onderwijs en werk en investeer in leer-werkzorg arrangementen, samen met gemeenten, scholen, re-integratiebedrijven en zorgorganisaties.
  6. Investeer in een duurzame aanpak van opvang, participatie en integratie van Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen; en benut kansen en win-win situaties.

Laten we er samen de schouders onder zetten!

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis