SAVE THE DATE! DINSDAG 6 FEBRUARI 2018

Bijeenkomst Ketenaanpak Midden-Brabant

“Samenwerken voor een effectieve aanpak van met conflict beladen echtscheidingen”

De brug groot.png

Nieuwe interventies en vaardigheden zijn nodig om effectief te kunnen werken bij conflictscheidingen!

Stel je voor:

Je werkt als maatschappelijk werker bij een wijkteam en je ontvangt de heer Pietersen en mevrouw Janssen, ouders van Jip Pietersen die verwikkeld zijn in een zeer complexe scheiding. Mevrouw zegt dat ze haar dochter niet meer naar vader wil laten gaan vanwege het vermoeden van seksueel misbruik door vader van hun 6 jarige dochter. Vader ontkent alle aantijgingen en zegt: “dit is alleen maar bedoeld om mij zwart te maken zodat ik mijn kind niet meer te zien krijg”.

Of

Je bent ouderschapsbemiddelaar bij een jeugdzorgorganisatie en via de rechtbank heb je een beschikking binnengekregen voor ouderschapsbemiddeling. In het kennismakingsgesprek vertelt moeder hoe zij gedurende haar relatie van 8 jaar structureel is mishandeld, onderdrukt en uitgescholden, moeder vertelt dat zij bang is voor vader en wil niet met vader in een ruimte zijn. Vader vertelt in het kennismakingsgesprek dat er nooit sprake is geweest van geweld en snapt niet hoe moeder daarbij komt. Hij vertelt dat hij totaal verrast was door het vertrek van moeder omdat zij verliefd was geworden op zijn beste vriend.

Twee situaties waarmee je zomaar te maken kunt krijgen als je werkt met deze doelgroep. En wat doe je dan? twee opties

Je gaat op zoek naar de waarheid want iemand liegt of je blijft volledig neutraal en gaat hier niks van vinden, je doet immers niet aan waarheidsvinding.

Op dinsdag 6 februari 2018 wordt er een bijeenkomst georganiseerd over de effectieve aanpak van conflictscheidingen. De bijeenkomst biedt een aantal interventies, methodieken en inzichten die je als hulpverlener kan gebruiken om beter zicht te krijgen op aard en ernst van de aantijgingen en het geweld. Hierdoor is het mogelijk om met deze moeilijke doelgroep te blijven werken waarbij veiligheid geborgd is, de focus weer kan komen te liggen bij het belang van het kind en je als hulpverlener uit het conflict kan blijven. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de gemeente Tilburg, Regio Hart van Brabant, stichting Veilige Haven en Kompaan en de Bocht (per 1 januari 2018 Sterk Huis). Locatie: Sterk Huis  in Goirle. Tijdstip: 9.00-13.00 met afsluitende lunch van 13.00 tot 14.00. Kosten: Gratis. Programma: zie bijlage, definitieve programma volgt.

Programma:

Plenaire lezing

Resultaten van het ZonMw project “Samenwerken voor een effectieve aanpak van met conflict beladen echtscheidingen in Midden Brabant” door Prof. dr. Corine de Ruiter, hoogleraar Forensische Psychologie Maastricht University

Workshop De MASIC

In ongeveer de helft van het aantal zaken waar sprake is van complexe scheidingproblematiek speelt geweld een rol. Dit geweld kan voor- tijdens en na de scheiding afspelen. Wanneer er sprake is van een ernstige vorm van geweld kan een doorverwijzing naar mediation of bemiddeling ertoe leiden dat de situatie nog verder escaleert. Belangrijk is daarom dat professionals de aard en ernst van het geweld kunnen bepalen en daarop volgend de juiste interventies kunnen inzetten. Tijdens het project is het instrument MASIC geïntroduceerd. De MASIC helpt professionals te achterhalen of er geweld heeft plaatsgevonden of nog plaats vindt en welke vorm van geweld. Tijdens de bijeenkomst en workshop hoort u de ervaringen van het werken met de MASIC en de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek.

Workshop Het High Conflict Forum

Het High Conflict Forum (HCF) is een innovatieve werkwijze om vastgelopen conflictscheidingszaken vlot te trekken. In 2016 zijn alle professionals in de regio Midden Brabant getraind door het HCF Toronto in Canada. Maar daar is het niet bij gebleven. Alle expertise hebben we gebruikt en ingezet om het HCF op te richten in Nederland en dat is gebeurd in Tilburg. Tijdens de conferentie vertellen wij de resultaten, meerwaarde en wat nodig is om een HCF op te richten.

Workshop Zorgprogramma Kompaan en de Bocht (vanaf 1 januari 2018 Sterk Huis)

Voorheen bestond het aanbod van Kompaan en de Bocht (Sterk Huis) uit de losse modules omgangsbegeleiding, ouderschapsbemiddeling en Kinderen Uit de Knel. We hebben gemerkt dat dit aanbod bij veel van onze cliënten niet passend is. In veel zaken is bijvoorbeeld bemiddeling en toewerken naar gezamenlijke communicatie en ouderschap niet wenselijk en haalbaar. Duidelijk is geworden dat in de meeste gevallen eerst een zorgvuldige analyse nodig is waarin duidelijk wordt wat de oorzaken van de complexe scheiding zijn en welke factoren een rol spelen in het tot stand komen en in stand houden van het conflict. Met deze informatie kunnen we vervolgens bepalen welke vorm van hulp passend is voor ouders en kinderen.

Aanmelden kan via wijzer-scheiden@kompaanendebocht.nl onder vermelding van organisatie, naam en functie.

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis