Samenwerking in Hart van Brabant: Crossroads staat voor je klaar!

Logo Crossroads RGB

De elf gemeenten in de regio Hart van Brabant en zorgcombinatie Crossroads werken sinds 1 januari op een andere manier nauw samen aan betere hoogspecialistische jeugd- en crisiszorg. In zorgcombinatie Crossroads bundelen Sterk Huis, GGz Breburg, Amarant en De Viersprong hun krachten. Samen zijn we dé expert op het gebied van hoogcomplexe zorg voor kinderen en gezinnen. 

Wat is er per 1 januari veranderd?

Voorheen had iedere organisatie een eigen overeenkomst met gemeenten. Per 1 januari zijn de partners binnen de zorgcombinatie gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitdaging zo snel, zo zelfstandig en zo ‘thuis’ mogelijk hoogspecialistische zorg te bieden. Bij Crossroads is alle kennis en hulp in één team gebundeld. Zo kan de benodigde intensieve hulp geboden worden, zonder steeds tussen organisaties te moeten wisselen.

Centraal aanmeldpunt

Gezinnen, verwijzers en de medewerkers van de verschillende organisaties merken dat er vanaf 1 januari anders gewerkt wordt. Verwijzers in de regio Hart van Brabant hoeven nu niet meer zelf te beslissen bij welke hoogspecialistische zorgorganisatie zij hun cliënt aanmelden. Dit gaat namelijk voortaan via één portaal: het aanmeldformulier op de geheel vernieuwde website zorgcombinatiecrossroads.nl.

De aanmeldingen worden door het nieuwe centrale Aanmeldpunt Crossroads verwerkt. Hierbij wordt meteen gekeken welke specialistische zorgpartner het beste past bij de problematiek die beschreven wordt in het aanmeldformulier. Deze zorgpartner voert het intakegesprek met de cliënt, stelt het behandelplan op en betrekt andere zorgpartners hierbij wanneer nodig. Zo wordt voorkomen dat de cliënt van de ene organisatie naar de andere wordt verwezen en daar weer opnieuw zijn of haar verhaal moet doen. En daarnaast wordt vanaf het begin samengewerkt aan een behandelplan waar alle hoogspecialistische hulp in zit die de cliënt nodig heeft.

Voor de medewerkers van de betrokken organisaties betekent dit dat ze meer gaan samenwerken in de behandeling van cliënten, ieder vanuit hun eigen specialisme. Tegelijkertijd zorgt dit voor meer kennisdeling.

Waarom Crossroads?

Ongeveer 1.500 kinderen in de regio Hart van Brabant groeien op in moeilijke, onveilige thuissituaties waarbij er binnen het gezin vaak meerdere complexe problemen bij verschillende gezinsleden zijn, die weerslag hebben op elkaar. Om de problemen bij deze kinderen op te kunnen lossen richten we ons op de problemen in het hele gezin. Crossroads is ontstaan vanuit het besef dat we dit vanuit de verschillende organisaties niet alleen kunnen. Daarom werken Sterk Huis, Amarant, GGz Breburg en De Viersprong  als kernpartners samen onder de naam Crossroads. Daarnaast zijn er vier strategische samenwerkingspartners: Koraal groep, Novadic Kentron, Reinier van Arkel en stichting De As. Hiermee heeft Crossroads de kennis, expertise en een groot en gevarieerd behandelaanbod beschikbaar, dat op maat ingezet kan worden voor jongeren en gezinnen voor de moeilijkste hulpvragen. Wij combineren expertise uit de diverse jeugddomeinen achter de schermen en maken hier één passend aanbod van. Zodat je als gezin een vast aanspreekpunt hebt en niets merkt van de verschillende organisaties die je steeds helpen.

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis