Pilotrapport Klaar voor de toekomst biedt handvatten voor toekomstgericht werken

meisjes op schommel lachen naar de toekomst

Jongeren die seksueel zijn uitgebuit of geweld hebben meegemaakt, maken geregeld opnieuw geweld mee en hebben vaak een beperkt toekomstperspectief. Ook na behandeling. Wat helpt deze jongeren om hun vertrouwen in de toekomst te verhogen en (weer) regie te nemen over hun eigen leven? Om antwoord te geven op deze vraag heeft Sterk Huis een pilot onderzoek gedaan naar ervaringen van jongeren met toekomstgericht en integraal werken. 

Klaar voor de toekomst

In de pilot zijn jongeren langdurig gevolgd en geïnterviewd, ook na uitstroom. Ook professionals zijn geïnterviewd over (de integratie van) zorg, onderwijs en participatie. Bovendien is er een toekomstplan dat groepsbehandelaars samen met jongeren opstelden ontwikkeld, getest en geëvalueerd. De pilot heeft veel geleerde lessen opgeleverd. Voor de jongeren kan denken aan de toekomst al complex, overweldigend en beangstigend zijn. Het is vaak moeilijk voor hen om van dromen over de toekomst te komen tot concrete stappen. Jongeren hebben professionals nodig die hen helpen om de drempels die zij ervaren te overwinnen. Het doel moet altijd zijn integraal en toekomstgericht te werken, domeinen en disciplines overstijgend.

ZonMw

De pilot Klaar voor de toekomst is mogelijk gemaakt door ZonMw en is ontwikkeld als onderdeel van het project ‘Een goede toekomst: een geslaagde trajectbenadering voor slachtoffers van seksuele uitbuiting’. Dit project is uitgevoerd in samenwerking met Praktikon, Sterk Huis, Hogeschool Leiden en Via Jeugd. De overige producten van dit project zijn in te zien via het nieuwsbericht van ZonMw.

Meer weten?

Benieuwd naar de geleerde lessen van de pilot? Bekijk het filmpje voor een eerste indruk of lees de rapportage in pdf-vorm hier. Heb je vragen of opmerkingen over het onderzoek, stuur dan een mail naar communicatie@sterkhuis.nl.

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis