Richtlijn Suïcidaal gedrag Sterk Huis

suicidaal gedrag

Helaas worden Sterk Huis-medewerkers soms geconfronteerd met cliënten die aangeven liever niet verder te leven of die een suïcidepoging ondernemen. Dit zorgt begrijpelijk voor angst, onzekerheid en vragen bij professionals. Denk aan vragen over hoe je suïcidaal gedrag kunt signaleren, voorkomen, bespreekbaar maken en welke stappen je moet zetten als een cliënt een poging tot suïcide doet of daadwerkelijk suïcide heeft gepleegd.

Richtlijn

De Richtlijn Suïcidaal gedrag Sterk Huis is geactualiseerd. Met deze richtlijn willen we je houvast bieden en ondersteunen én hebben we duidelijke afspraken over de zorg en nazorg voor collega’s. Deze richtlijn is gebaseerd op literatuur en op trainingen van de landelijke organisatie ‘113 zelfmoordpreventie’, en is behoorlijk uitgebreid. Er is daarom ook een Handreiking Richtlijn Suïcidaal gedrag gemaakt: een samenvatting van de richtlijn, gericht op hoe te handelen. Beide documenten vind je in het Kwaliteitshandboek. Naast deze richtlijn wordt het thema ook regelmatig besproken in de teams.

Online training Vraag maar

113 Zelfmoordpreventie ken je waarschijnlijk van de hulplijn en de website. Deze organisatie vraagt aandacht voor preventie onder het motto Vraag maar – Je weet pas of iemand aan zelfmoord denkt als je ernaar vraagt. Hiervoor ontwikkelden zij onder andere een goede online training: Vraag Maar Online training suïcidepreventie | 113 Zelfmoordpreventie. De training duurt ongeveer een uur en bestaat uit drie stappen: signaleer, praat erover, zoek samen hulp. Aan het einde doe je een toets en na afloop ontvang je een certificaat.

Meer informatie

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis