Heb jij al een keer naar onze nieuwe CAO gekeken?

Cover_Cao_Jeugdzorg (1)

Waarschijnlijk weet je het al, maar vanuit de OR willen we het toch nog eens onder jouw aandacht brengen. Sinds januari 2024 hebben we een nieuwe CAO. Deze loopt tot december 2025. Eén van de taken van de OR is om na te gaan of de afspraken die gemaakt zijn ook nagekomen worden in het beleid van Sterk Huis. Een aantal OR-leden is de afgelopen tijd bezig geweest om de nieuwe CAO door te spitten om te kijken welke regelingen hierin staan waarover de OR nieuwe afspraken moet maken en om te checken of afspraken uit de CAO nageleefd worden.

Wanneer je zo met deze materie bezig bent, valt het op hoeveel regelingen en afspraken er eigenlijk in staan waar je geen weet van hebt of die helemaal nieuw zijn. Dus eenn tip vanuit de OR: lees de CAO eens aandachtig door. Een hele kluif, maar het levert je ook een schat aan informatie op!

Via onderstaande link kun je de volledige CAO tekst nalezen. Cao Jeugdzorg 2024-2025 | Jeugdzorg werkt! (jeugdzorg-werkt.nl). Voor vragen kun je altijd terecht bij HR.

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis