Producten voor verbetering hulp aan slachtoffers loverboys

Begin 2014 namen jeugdhulporganisaties aangesloten bij Jeugdzorg Nederland het initiatief om de Commissie ‘Aanpak meisjesslachtoffers loverboys  en mensenhandel in de zorg voor jeugd’ in te stellen. Dat deden ze uit bezorgdheid over de bestaande aanpak van loverboy- en mensenhandel problematiek  en het groeiend aantal slachtoffers.

De Commissie stelde onder  onafhankelijk voorzitterschap van Naïma Azough een actieplan op om de effectiviteit van de bestaande aanpak te verbeteren. Inmiddels zijn er concrete producten ontwikkeld voor signalering, risicotaxatie, samenwerking met politie en justitie, melding bij CoMensha en informeren jongeren, ouders/voogd.

Naar de producten

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis