Pleegouder worden? Bij Sterk Huis bereiden we je goed voor

Er is een dringend tekort aan pleegouders in Nederland. Sterk Huis is voortdurend op zoek naar nieuwe pleegouders en gezinnen. Als pleegouder bied je (tijdelijk) een warme en veilige plek aan een kind dat niet meer thuis kan wonen. Dit kan fulltime, maar ook voor één weekend per maand. Bij Sterk Huis bereiden wij pleegouders in spé goed voor. Pleegouder wordt je niet zomaar. Hoe gaat dat in zijn werk? Het belang van het kind, veiligheid en samenwerking staan voorop.

Cursus of individuele voorbereiding

Mensen die pleegouder willen worden voorbereid door Pleegzorg Sterk Huis. Beginnende pleegouders volgen een STAP-cursus of krijgen een individuele voorbereiding. Voorafgaand aan de start van de cursus is er een huisbezoek bij de aspirant pleegouder. De STAP-cursus bestaat uit zeven bijeenkomsten, waarin allerlei facetten van pleegzorg worden besproken met andere aspirant pleegouders. De cursus wordt gegeven door een ervaren pleegouder en een trainer van het Centrum voor Pleegzorg van Sterk Huis. Het doel van de cursus is om samen met elkaar, stap voor stap, een reële kijk op pleegzorg te krijgen. Wat houdt het in? Wat kun je meemaken? Hoe is het voor de kinderen en hun ouders? Wat is nodig om een pleegkind een thuis te bieden? Daarna kunnen we met elkaar beoordelen of pleegzorg bij de aspirant pleegouders past en welke vorm van pleegzorg bij de situatie van het aspirant gezin past. Na de vierde bijeenkomst is er een huisbezoek en wordt de voortgang besproken. De STAP cursus wordt afgerond met een eindgesprek en dan geven pleegouders aan wat hun aanbod is voor pleegzorg.

Bij de voorbereiding is er aandacht voor de volgende uitgangspunten en onderwerpen:

  1. Openheid en duidelijkheid in het contact
  2. Samenwerken als team en het delen van ouderschap
  3. Kinderen helpen een positieve kijk op zichzelf te ontwikkelen
  4. Kinderen helpen hun gedrag te veranderen zonder hen pijn te doen
  5. Het inschatten van de uitwerking die het pleegouderschap op de eigen situatie heeft
  6. Veiligheid: pleegouders bieden een pleegkind een veilige leefomgeving

Bemiddeling en plaatsing

Als de voorbereiding is afgerond, kunnen de matchers van Sterk Huis gebruik maken van het aanbod van de pleegouders. De matchers krijgen een vraag voor een kind binnen en zoeken dan pleegouders die kunnen bieden wat het kind nodig heeft. Het matchen van een kind gebeurt volgens de matchings methodiek. Als er een match is, leggen de matchers dit voor aan ouders, gezins(voogd) en pleegouders. Als er redenen zijn vanuit ouders en/of voogd waardoor de veiligheid in het gedrang komt, dan zal de matching dit met de betrokken partijen bespreken en hierop anticiperen. Wanneer alle partijen akkoord zijn met een plaatsing worden er afspraken gemaakt over hoe de contacten eruit gaan zien en hoe er gecommuniceerd word. Deze afspraken worden op papier gezet.

Begeleiding

Pleegouders, ouders en kind worden begeleid door een pleegzorgwerker van Sterk Huis. Hij/zij zorgt ervoor dat er goede afspraken worden gemaakt over de begeleiding, financiën, contacten tussen ouders en kind. Dit wordt door de pleegzorgwerker vastgelegd in een begeleidingsplan (voor het kind) en een ondersteuningsplan (voor pleegouders). De pleegzorgwerker volgt de ontwikkelingen van het pleegkind en houdt samen met de pleegouders in de gaten of de doelen van de plaatsing worden gehaald.

Veiligheid

De pleegzorgwerker kan een veiligheidsplan met de pleegouders en/of de biologische ouders maken wat te doen in bepaalde scenario’s. Veiligheid voor iedereen staat voorop. In een enkele situatie komt het voor dat ouders dreigend zijn richting pleegouders of contact onveilig is voor het kind. Dat zijn bij Sterk Huis uitzonderingen en er wordt ook veel geïnvesteerd in een goede samenwerking tussen alle partijen in het belang van het kind. We adviseren pleegouders om geen strijd aan te gaan in de buurt van kinderen. Voor de veiligheid van de kinderen en voor pleegouders zelf. Pleegzorg heeft een bereikbaarheidsdienst die bij calamiteiten altijd bereikbaar is. In een crisis kan ook de politie worden gebeld.

Ondersteuning

Naast de begeleiding door de pleegzorgwerker zijn er nog meer manieren waarop pleegzorg Sterk Huis haar pleeggezinnen ondersteunt. Elk jaar is er een uitgebreid programma met cursussen, themabijeenkomsten en ontspannende activiteiten waar waarin pleegouders ervaringen kunnen delen en tips kunnen uitwisselen.

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis