Onderzoek ondersteuning pleegouders bij gedragsproblemen

Kim Pistorius onderzocht de ondersteuning van pleegouders bij gedragsproblemen van hun pleegkind. Dit afstudeeronderzoek was voor de opleiding Pedagogiek aan Fontys Hogeschool in Tilburg. De centrale vraag is: hoe kunnen pleegzorgbegeleiders van Sterk Huis pleegouders ondersteunen in het omgaan met en aansluiten bij de gedragsproblematiek van hun pleegkind(eren)? Het overkoepelende doel was om zicht te krijgen op de mogelijkheden voor het voorkomen van crisissen in pleeggezinnen die ontstaan naar aanleiding van de gedragsproblematiek van een pleegkind.

Resultaten onderzoek ondersteuning pleegouders bij gedragsproblemen

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis