Onderzoek onder relaties inspireert, geeft complimenten èn verbeterpunten

Deugt onze visie, waarbij we uitgaan van twee pijlers en boeken we bij uitvoering daarvan de juiste resultaten? Hoe ervaren partners de samenwerking met ons, wat kunnen we versterken? Dit voorjaar zijn we een onderzoek gestart om bij onze relaties, stakeholders, hierop te bevragen en onszelf een spiegel voor te houden.

(H)erkenning èn sneller werken

We hebben een digitale enquête uitgezet onder een grote groep relaties, in de uitvoering en de (strategische) samenwerking. En na de zomer hebben we groepsgesprekken gevoerd met in totaal ruim dertig strategische partners. Uit de enquête blijkt dat de 167 respondenten Sterk Huis deskundig en betrokken vinden en ons specialistische werk op het gebied van veiligheid en ontwikkeling voor kinderen, jongeren, vrouwen, mannen en gezinnen herkennen en erkennen (pijler 1). Belangrijkste verbeterpunten zijn direct de juiste collega’s inschakelen en intern afstemmen en sneller werken. Dit nemen we ter harte bij het verbeteren van ons cliëntproces.

Betrokken en veiligheid

In zowel de enquête als de gesprekken hebben we gevraagd naar associaties bij Sterk Huis, in kernwoorden. Betrokken en veiligheid worden het meest genoemd, en ook samenwerking komt bij veel mensen al gauw naar boven; een compliment voor ons werk. Sterk Huis wil dit leerzame en inspirerende onderzoek over een paar jaar herhalen.

Kennis toevoegen aan de basis

Onze inzet  op de tweede pijler, voorkomen van grote problemen, wordt nog niet door iedereen herkend als ‘Sterk Huis’, maar wel zeer gewaardeerd in de praktijk. Dat is ons werk in bijvoorbeeld projecten, op scholen en in een programma als Smart Start, om problemen eerder te signaleren en minder groot te laten worden. Onze kennis koppelen we daarin aan die van collega’s ter plekke.

Deze wenselijke samenwerking was ook een onderwerp van gesprek met de strategische partners uit onder andere het primair en voortgezet onderwijs, welzijn, gemeenten en politie. In de gesprekken werd veel aandacht besteed aan het gemakkelijker organiseren van de noodzakelijke samenwerking door bijvoorbeeld de koppeling zorg en onderwijs en het eenvoudiger aanmelden van complexe problematiek op één plaats.

De noodzaak van risico’s en problemen eerder zien, en de kansen die er liggen om problemen te voorkomen, worden breed onderschreven. Het belang van een brede, stevige basis om kinderen en gezinnen de beste kansen te geven. De aanpak van wachtlijsten blijft aandacht vragen, en we zouden nog meer mogen werken aan bekendheid over thema’s als jeugdprostitutie en pleegzorg.

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis