Niemand tussen wal en schip

alex-holyoake-94613-unsplash

Niet veel medewerkers kennen Hotspot, een netwerksamenwerking tussen verschillende partijen (onder andere Jongerenwerk R’Newt, RMC, Kikmaat, Novadic Kentron vanuit MSS, RIBW, Traverse, Makker, Jongerenpunt Midden Brabant, Toegang Tilburg en Sterk Huis). Daar mag wel wat meer bekendheid voor komen vinden onder andere collega’s Sander Weijmer en Anne Kroot. Hotspot is er voor jongeren die tussen het wal en het schip dreigen te vallen. Doel is hen te leiden naar de juiste hulp of ondersteuning om weer vooruit te kunnen.

Korte lijnen
Anne legt uit: “Door de samenwerking zijn de lijnen kort en er zijn mensen aangesloten die af en toe buiten de lijnen durven te kleuren en via nauw onderling contact patronen kunnen doorbreken en zo hulp voor jongeren mogelijk maken. De jongeren kunnen vanuit Hotspot begeleid worden. We zitten met verschillende instellingen samen aan tafel en we kijken dus ook samen wat een goede ondersteuning is.”

Op dit moment zijn er bijvoorbeeld in Tilburg veel dakloze jongeren die huisvesting nodig hebben. Sander vertelt: “De verschillende partijen brengen casuïstiek in en bespreken deze samen. Het is eigenlijk een soort ‘vergaarbak’ van jongeren die via de reguliere kanalen vastlopen. Iedereen kan bijvoorbeeld binnenlopen bij R’Newt die altijd outreachend, betrokken en vasthoudend zijn. Daar komen dus ook jongeren zonder verwijzing binnen, hetzelfde geldt voor Traverse. Daar hebben we een gezamenlijke verantwoordelijkheid in, daar moet wat mee. Toegang Tilburg inventariseert, coördineert en ondersteunt. Het gaat bij Hotspot echt om signaleren en om ondersteunen of helpen. Bijvoorbeeld om te zorgen dat jongeren een begeleid wonen plek gefinancierd krijgen. Bij Sterk Huis doen we dat vanuit onze pijlers veiligheid en ontwikkeling en vanuit een systemische visie.”

Stappen vooruit helpen
Er zijn ook andere mogelijkheden naast directe zorg die wel wegen kunnen openen voor deze vastgelopen jongeren. Denk aan werk en inkomen of huisvesting.  Sander: “Het doel is dat er niemand tussen de wal en het schip valt. We kijken steeds wat nodig is om de jongere die met een hulpvraag komt weer een stap vooruit te helpen. Taken en rollen moeten natuurlijk wel helder zijn en die afspraken maken we met Hotspot. Uiteindelijk zijn we er samen verantwoordelijk voor dat iedereen kansen krijgt.” Er is subsidie vanuit het Kansfonds, die voornamelijk wordt ingezet voor het voorkomen van thuisloosheid.

Sander werkt graag met jongeren: “Ze zitten in een cruciale fase in hun leven, moeten zich losmaken van hun ouders, hun eigen identiteit vormen en dan komen er soms problemen boven tafel die wellicht al langer speelden, maar niet altijd zichtbaar waren. De verschillen onderling zijn groot en dat maakt dat je in het werk met jongeren altijd goed moet zoeken waar de hulpvraag of de last ligt. Dat vind ik uitdagend. De fases van ontwikkeling waar de jongeren in zitten, lopen ook sterk uiteen en er kan vanuit verschillende hoeken ondersteuning nodig zijn. Denk aan onderwijs, zorg of veiligheid. We zijn wel trots dat de gemeente ons steeds meer als partner ziet, dat we mogelijkheden hebben gecreëerd voor nieuwe woonvormen en dat we zo goed met elkaar samenwerken. Er is één ‘aanspreekpunt’ en dat helpt. Dat is de kracht en daardoor kunnen we jongeren ook na hun 18e vasthouden en (blijven) helpen. Hotspot dwingt ons om over onze eigen grenzen heen te kijken.”

Voorkomen
Sander is ervan overtuigd dat deze ondersteuning veel kosten kan besparen: “Als je op dat moment in een jong leven iemand kan helpen, hem of haar op de rit kan zetten, dan voorkom je grotere problemen op de langere termijn. Daarbij kijken we dus systemisch: Hoe is het bijvoorbeeld met de ouders van de jongere?” Anne Kroot: “Afgelopen jaar hadden we vijftig registraties. Bij zo’n vijftien jongeren ging het om de check of hij/zij in beeld was en vijvendertig andere casussen zijn gezamenlijk besproken en opgepakt.” Heb je zelf een casus waarin je vastloopt? Een jongere voor wie de bestaande routes geen uitkomst bieden? Dan kan je deze inbrengen bij Hotspot. Naast iemand vanuit de jongerenhulverlening van Sterk Huis, zal ook iemand van AMV gaan deelnemen aan Hotspot. Deze twee Sterk Huis collega’s kunnen vanuit hun verschillende expertise samen optrekken

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis