Conferentie; Effectief werken bij conflictscheidingen

conflictscheiding

DONDERDAG 26 EN VRIJDAG 27 OKTOBER

Nieuwe interventies en vaardigheden zijn nodig om effectief te kunnen werken bij conflictscheidingen!

Stel:

Je werkt bij Veilig Thuis of de Raad en je ontvangt de heer Pietersen en mevrouw Janssen die verwikkeld zijn in een conflictscheiding. Mevrouw zegt dat ze haar 6-jarige dochter niet meer naar vader wil laten gaan omdat haar ex haar mishandeld heeft. Meneer ontkent en zegt: “dit is alleen maar bedoeld om mij zwart te maken zodat ik mijn kind niet meer te zien krijg”.

Of:

  • Je bent familierechter en je moet oordelen over de zaak van de heer Pietersen en mevrouw Janssen.
  • Twee situatie waarmee je te maken kunt krijgen als je werkt met deze doelgroep. Wat doe je dan?
  • Deze conferentie biedt vaardigheden en interventies om effectiever met deze doelgroep om te gaan.
  • Feitenonderzoek staat daarbij centraal.

Op donderdag 26 oktober 2017 en/of vrijdag 27 oktober 2017 wordt een conferentie georganiseerd over de aanpak van conflictscheidingen. De conferentie biedt een aantal interventies, methodieken en inzichten die je als hulpverlener kunt gebruiken om beter zicht te krijgen op aard en ernst van de aantijgingen en het geweld. Hierdoor is het mogelijk om met deze moeilijke doelgroep te blijven werken waarbij veiligheid geborgd is, de focus komt te liggen bij het belang van het kind en je als hulpverlener uit het conflict kunt blijven.

Tevens wordt het ZonMw project “Samenwerken voor een effectieve aanpak van met conflict beladen echtscheidingen (“vechtscheidingen”) in Midden-Brabant” afgesloten. De conferentie wordt georganiseerd door de gemeente Tilburg, stichting Veilige Haven en st. Kompaan en De Bocht. Middels workshops willen wij graag onze bijzondere ervaringen met u delen en u tevens laten kennismaken met effectieve internationale interventies zoals:

De MASIC

In ongeveer de helft van het aantal zaken waar sprake is van complexe scheidingproblematiek speelt geweld een rol. Dit geweld kan voor- tijdens en na de scheiding afspelen. Wanneer er sprake is van een ernstige vorm van geweld kan een doorverwijzing naar mediation of bemiddeling ertoe leiden dat de situatie nog verder escaleert. Belangrijk is daarom dat professionals de aard en ernst van het geweld kunnen bepalen en daarop volgend de juiste interventies kunnen inzetten. Tijdens het project is het instrument MASIC geïntroduceerd. De MASIC helpt professionals te achterhalen of er geweld heeft plaatsgevonden of nog plaats vindt en welke vorm van geweld. Tijdens de conferentie hoort u de Nederlandse ervaringen van het werken met de MASIC en de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek. De grondlegger van de MASIC professor Amy Holtzworth-Munroe, Indiana University, Bloomington zal een lezing geven tijdens de conferentie.

Het High Conflict Forum

Het High Conflict Forum (HCF) is een innovatieve werkwijze om vastgelopen conflictscheidingszaken vlot te trekken. In 2016 zijn alle professionals in de regio Midden Brabant getraind door het HCF Toronto in Canada. Maar daar is het niet bij gebleven. Alle expertise hebben we gebruikt en ingezet om het HCF op te richten in Nederland en dat is gebeurd in Tilburg. Tijdens de conferentie vertellen wij de resultaten, meerwaarde en wat nodig is om een HCF op te richten.

New Ways 4 Families®

Bill Eddy, LCSW, Esq. High Conflict Institute, San Diego introduceert de methode New Ways 4 Families®, een effectieve preventieve interventie bij beginnende conflictscheidingen.

De interventie is bedoeld om escalatie te voorkomen, zodat ouders over vaardigheden beschikken om bemiddelingspogingen tot een succes te maken.

Dit gebeurt met een kortdurende interventie gericht op het versterken van conflictbeheersings-, communicatie- en co-ouderschapsvaardigheden bij scheiding.

Bill Eddy zal op vrijdag 27 oktober 2017 een eendaagse workshop geven voor een groep van 40 professionals.

Hij gaat hierbij dieper in op zijn nieuwe, kosteneffectieve interventie bij conflictscheidingen, waarbij

zelfs de meeste veeleisende ouders conflictbeheersingsvaardigheden worden geleerd.

Daarnaast worden er een aantal workshops aangeboden:

  1. Partnergeweld met ouders in een conflictscheiding bespreekbaar maken met de MASIC (Mediator’s Assessment of Safety  Issues and Concerns): medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis en Kompaan en de Bocht die het afgelopen jaar met de MASIC hebben gewerkt vertellen over hun ervaringen.
  2. Het High Conflict Forum: Een innovatieve werkwijze om vastgelopen conflictscheidingszaken vlot te trekken: Cindy de Rijke, Kompaan en de Bocht en mr. dr.    Veronica Smits, universitair docent, Tilburg University en plv. familierechter
  3. Gegevensuitwisseling in het belang van het kind hoe doe je dat op verantwoorde wijze? Mr. Jolanda van Boven, van Boven advies en Stichting Veilige Haven
  4. Zorgprogramma Complexe Scheidingen. Bernadette Janssen en Marieke Zaad, Kompaan en De Bocht;
  5. Wat kan de gemeente bijdragen aan een effectieve aanpak van conflictscheidingen? Drs. Liselot Godschalx, Gemeente Tilburg, namens de regio Hart van Brabant
  6. Praten met kinderen over wat er gebeurd is: het NICHD-protocol. Prof. dr. Corine de Ruiter, Maastricht University

Nieuwe interventies en vaardigheden zijn nodig om effectief te kunnen werken bij conflictscheidingen!

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis