Duale leertrajecten / BBL / werken en leren

Sterk Huis biedt uitstekende mogelijkheden voor het volgen van opleidingen. Er is een intern aanbod van ruim veertig cursussen en opleidingen. Alle medewerkers worden in de gelegenheid gesteld om jaarlijks een cursus of opleiding te volgen binnen werktijd en op kosten van Sterk Huis. We vinden het van groot belang dat we niet alleen onze cliënten helpen bij hun ontwikkeling, maar dat ook onze medewerkers een constante groei doormaken.

De meeste interne cursussen zijn één- of tweedaags. Met betrekking tot externe opleidingen of cursussen faciliteert Sterk Huis medewerkers in de kosten. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de noodzaak vanuit organisatieperspectief en/of de aansluiting op de loopbaanontwikkeling van de medewerker.

Duale leertrajecten / BBL / werken en leren

Regelmatig krijgen wij vragen over mogelijkheden van medewerkers die nog in opleiding zijn om binnen Sterk Huis een betaalde functie te combineren met het volgen van een opleiding. Sterk Huis heeft geen specifieke functies beschikbaar voor dergelijke trajecten, maar dat wil niet zeggen dat wij geen medewerkers in dienst nemen die nog in opleiding zijn.

Het is alleen mogelijk om voor een dergelijke leer/werkplek in aanmerking te komen door te solliciteren op reguliere vacatures die geplaatst zijn op deze website. Afhankelijk van het sollicitantenaanbod of de aard van de in te vullen vacature, kan daarbij de keuze vallen op een kandidaat met de wens voor een duale leer/werkplek.

Let op: sollicitaties voor een duale / BBL / leer/werkplek buiten de gestelde vacatures om, worden niet in behandeling genomen.

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis